Nová metoda korekce očních vad

může nahradit i transplantaci rohovky

Ve středu 23. dubna provedl primář Pavel Stodůlka na oční klinice Gemini ve Zlíně poprvé v Česku zcela nový zákrok vedoucí ke korekci očních vad metodou selektivní crosslinking. Principem tohoto zákroku je změna tvaru a zpevnění rohovky novým přístrojem KXL II americké firmy Avedro. Metoda je unikátní v tom, že jako jediná oko tvaruje a zpevňuje v jednom kroku. Je vhodná pro korekce menších vad, její přednosti se nejvíce projeví u korekcí menší krátkozrakosti, ale i u operací složitých očních vad, jako je například deformace rohovky zvaná keratokonus.

Keratokonus je poměrně časté onemocnění rohovky, během kterého dochází k její deformaci a změně tloušťky, což poškozuje vidění. „Keratokonus je dědičné onemocnění a někdy přeskakuje generace. Začíná obvykle v pubertě a má spojitost s alergiemi. Mnutí očí může způsobit urychlení vývoje onemocnění. V začátcích onemocnění stačí obvykle používat brýle. S vývojem onemocnění se ale zeslabuje a vyklenuje rohovka, což způsobuje nepravidelný astigmatismus. Ten už brýlemi korigovat nelze, proto se porucha zakřivení rohovky upravuje nasazením speciálních kontaktních čoček. Často však nemoc pokračuje a pak už čočky ani brýle nepomáhají. Ačkoliv brýle a kontaktní čočky upraví vidění, nemají vliv na zastavení vývoje onemocnění,“ upozornil Pavel Stodůlka.

Léčba pokročilé deformace rohovky spočívá ve složité, rizikové a nákladné transplantaci. Díky nové metodě se ale pacienti mohou transplantaci vyhnout. „Princip CXL fotochemického zpevnění rohovky probíhá ve dvou krocích. Nejprve je tkáň nasycena roztokem vitaminu B2 žluté barvy a poté ozářena speciální UV lampou zářením o vlnové délce 365 nm. Vzniklé chemické vazby rohovku bez zhoršení její průhlednosti zpevní,“ popsal Pavel Stodůlka. Nový přístroj poprvé umožní rohovku nejen zpevnit, ale i cíleně korigovat oční vadu. Protože přístroj působí jen ve stromatu rohovky a ne na povrchu oka, je pooperační průběh bezbolestný.


Obr. 1: Pacient během zákroku metodou selektivní crosslinking s primářem Pavlem Stodůlkou.

 

Primář Stodůlka jako první v Česku zkombinoval v roce 2011 zákrok CXL s úpravou tvaru rohovky laserem. V průběhu zákroku se nejdříve laserem upravil tvar oka, které bylo následně zpevněno tak, aby se jeho tvar stabilizoval. Doba zákroku se zkrátila ze 30 minut na pouhé tři minuty. Operace se provádí ambulantně. „Oční chirurgie se tak některými technologiemi posunula do roviny, kdy už se nemluví o chirurgii v pravém slova smyslu – nejde o invazivní zákroky. Čím dál častěji mluvíme o ambulantním zákroku s velmi stabilními výsledky,“ řekl Pavel Stodůlka.

Prvním pacientem, který nový zákrok metodou selektivní crosslinking absolvoval, byl 21letý muž. Zákrok proběhl v pořádku a pacient v den zákroku odcházel domů. Následující den při telefonické kontrole potvrdil, že je naprosto v pořádku.


Obr. 2: Zástupci výrobce přístroje a lékaři, kteří se účastnili zákroku na oční klinice Gemini ve Zlíně.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.