Odbornost

Otázka

Chtěl bych se dotázat MUDr. Šimůnkové, jaká je její odbornost. Zdali je kompetentní se vyjadřovat k tak specifickým dotazům, jako je léčba artrózy krevní plazmou. Nebylo by lepší sdělit tazatelce, že o této metodě není odborně podrobně informována a raději v odpovědi odkázat na odborné lékaře oboru ortopedie?

Odpověď

prim. MUDr. René Moster, CSc.

MUDr. Marta Šimůnková:
Opravdu nemám atestaci z oboru ortopedie, ale o léčbu metodou orthokine jsem se velmi zajímala i z osobních důvodů. Konzultovala jsem tuto metodu s českými špičkovými ortopedickými pracovišti (nikoli jedním), ale bylo mi řečeno, že chybí dlouhodobé zkušenosti, co krevní plasma provede s klouby z dlouhodobého pohledu. Pokud máte k dispozici delší než dvouleté sledování u více než 250 pacientů (které bylo publikováno), kteří podstoupili tuto léčbu, a podaří se vám mě přesvědčit, že existují opravdu validní důkazy ve smyslu evidence based medicine o bezpečnosti této léčby, ráda svůj názor změním. Byla jsem u zrodu mnoha velmi nadějných terapeutických metod (za 35 let), které se z dlouhodobého hlediska neosvědčily. Proto jsem u všech novinek velmi opatrná.