první pomoc

Osvěžte si první pomoc

Často se setkáváme s tím, že lidé sice mají povědomí o první pomoci, ale mají strach ji poskytnout. Bojí se, že  druhému ublíží.  To je ale špatně. Vždycky je lepší udělat aspoň něco, i když s chybami.

Laická první pomoc prodělala za poslední roky bouřlivý vývoj. Mezi veřejností však stále přetrvává řada mýtů a zastaralých informací. Například už neplatí, že před zahájením resuscitace zjišťujeme tep. „Mnoho laiků nezvládá tep nahmatat u sebe, natož na někom jiném. U postiženého tak v prvé řadě zjišťujeme vědomí a kvalitu dechu, a to při dostatečném záklonu hlavy. Pokud osoba nedýchá nebo lapá po dechu, začneme s resuscitací. Stejně tak je častým omylem, že srdce leží vlevo. Masáž srdce provádíme vždy ve středu hrudníku, přímo na středu hrudní kosti,“ popisuje chyby při resuscitaci Jaroslava Marková, ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1.

„Jak ukazují evropské průzkumy, správně poskytnout první pomoc umí pouze 5 až 10 % lidí. Hlavní problém je v tom, že většina občanů prošla kurzem první pomoci naposledy na základní škole. To je potřeba změnit. Správně podaná první pomoc může zachránit život. Proto není od věci si první pomoc připomenout.

• zjistíme stav vědomí, dechu a průchodnost dýchacích cest

záklon hlavy pro zjištění dechu

 

• voláme 155

• začneme masáží srdce a umělým dýcháním v poměru 30:2  (30 stlačení 2 výdechy)  do doby příjezdu záchranné služby

masáž

• začne-li postižený dýchat, uložíme ho do stabilizované polohy a počkáme na zdravotníky 

poloha

 

Čtyři kroky, které mohou rozhodnout o tom, zda postižený přežije nebo zemře.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.