Platba za jednorázové rukavice

Byla jsem po dvou letech na preventivní prohlídce u gynekologa. Sestra mi řekla, že regulační poplatek 30 Kč platit nemusím, ale že doktor používá jednorázové rukavice, za které 30 Kč požaduje. Má na to právo?

Odpověď se odvíjí od toho, zda se jedná o gynekologa tzv. smluvního, tedy zda má smlouvu se zdravotní pojišťovnou tazatelky. Předpokládám, že ano. Zákon 48/1997 Sb. uvádí v § 11 odst. 1 písm. d), že pojištěnec má právo na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Lékař či jiný odborný pracovník ve
zdravotnictví ani zdravotnické zařízení nesmí za tuto zdravotní péči přijmout od pojištěnce žádnou úhradu.
Otázkou tedy je, zda jsou jednorázové rukavice součástí péče hrazené podle zákona 48/1997 Sb. Podrobná definice toho, co vše je v rámci preventivních prohlídek hrazeno, mi není známa,
nicméně z konzultace s gynekology jsem zjistil, že rukavice součástí hrazené péče jsou. Pokud je toto pravdou, není možno, aby za ně smluvní gynekolog Vaší pojišťovny účtoval zvlášť. Jinak se vystavuje riziku, že mu příslušný orgán státní správy odejme oprávnění k poskytování zdravotní péče nebo uloží pokutu, nebo že mu příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna vypoví smlouvu o
poskytování a úhradě zdravotní péče.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.