Po operaci kolene

Otázka

Prosím o iformaci, zdali je možná lázenská léčba po operaci kolena. Je mi 64 let. Dále se ptám,j ak dlouho se má užívat lék XARELTO 10 mg na ředění krve.

Odpověď

Xarelto se podle výrobce má užívat po velké operaci kolene 2 týdny (záleží však vždy na rozhodnutí lékaře, který posuzuje stav operovaného).
Předpokládám, že šlo o náhradu kolenního kloubu (totální endoprotézu), kde je lázeňská, či ještě lépe rehabilitační léčba velmi prospěšná. Návrh na lázně podává ošetřující lékař, léčba podléhá schválení revizním lékařem příslušné pojišťovny. Pokud jde o pobyt v rehabilitačním zařízení, pak záleží na doporučení lékaře a volné kapacitě vhodného ústavu.