Před 155 lety se narodil zakladatel psychoanalýzy Freud

Sigmund Freud, rakouský psycholog a psychiatr, který se narodil před 155 lety, 6. května 1856, zavedl pojmy jako nevědomí, ego či Oidipovský komplex. Jako první zdůraznil význam snů a objevil zásadní vliv sexuality na lidský život. Světlo světa spatřila i jeho slavná psychoanalytická pohovka. Rodák z moravského Příboru a zakladatel psychoanalýzy mínil, že člověku nevládne rozum, ale nevědomé pudy. Patřil k největším vědcům 20. století.

Slavnou psychoanalýzu vynalezl Freud v necelých 40 letech. Na cestě k ní se zabýval zejména neurózami. Došel k názoru, že nejčastější příčinou neuróz jsou duševní rány z minulosti. Ty ovšem „nežijí“ ve vědomí, nýbrž jsou z něj vytěsněny mimo dosah lidské vůle, do oblasti zapomnění, snů a zasutých zážitků. Tuto nově objevenou dimenzi lidské psychiky nazval nevědomím. Za nejlepší cestu přes zábrany do nevědomí považoval Freud sny a volné asociace.

K jeho hlavním dílům patří Úvod do psychoanalýzy, Totem a tabu či asi nejznámější psychologická kniha 20. století Výklad snů (1900).

Freud, který působil jako lékař a profesor ve Vídni, začal mít jako Žid po nástupu nacistů k moci problémy. V roce 1938 se ukryl v Londýně, kde o rok později zemřel. Podstoupil eutanazii.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.