Poškodila nemocnice zdraví dítěte?

Dne 25. ledna 2009 jsem porodila ve Vítkovické porodnici v Ostravě syna Lukáše. Při porodu mi ho nakazili MRSOU. Domnívám se, že nemocnice malému poškodila zdraví a způsobila nám finanční výdaje, které za dva měsíce jsou již přes dva tisíce na lécích, které stejně nezabírají. Je reálné podat trestní oznámení na nemocnici?

Předně, podat trestní oznámení „na nemocnici“ není možné. Trestní odpovědnosti v České republice podléhají pouze fyzické osoby (lékaři, sestry), nikoliv však právnické osoby či třeba pracovní kolektivy (nemocnice, oddělení). Trestní oznámení je tedy možno podat jedině „na člověka“, tedy na konkrétního pracovníka nemocnice, u nějž se domníváte, že naplnil svým jednáním všechny podmínky trestní odpovědnosti, podat trestní oznámení je možno i na neznámého pachatele, nikoliv však na nemocnici.

§ 223 Trestního zákona stanoví, že kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. Vyvození trestní odpovědnosti ve Vašem případě však není příliš pravděpodobné. Aby k němu došlo, muselo by se současně prokázat mj. že:

  • konkrétní zdravotník porušil důležitou povinnost spočívající v jeho povolání,
  • učinil tak zaviněně alespoň ve formě nedbalosti nevědomé, tedy sice nevěděl, že může svým jednáním škodu způsobit, ale vzhledem k okolnostem a svým poměrům o tom vědět měl a mohl,
  • došlo ke způsobení škody v podobě ublížení na zdraví
  • toto zaviněné jednání konkrétního zdravotníka je v příčinné souvislosti se škodlivým následkem.

Zejména poslední podmínku, příčinnou souvislost, bude jen velmi těžké splnit. V případech různých nákaz, včetně stafylokokových infekcí, totiž nelze vyloučit, že se infekční činitelé vyskytují  kromě nemocnic i v běžném životě (k nákaze může dojít kontaktem s lidmi v samoobsluze, v hromadné dopravě atd.). Jen obtížně se proto prokazuje, že k nákaze došlo právě jednáním či opomenutím nějakého konkrétního zdravotníka, či že k nákaze došlo vůbec za pobytu v nemocnici. Byť by byl nemocniční původ nákazy třeba i docela pravděpodobný, pro účely trestního řízení to rozhodně nestačí. Platí totiž, že aby  bylo možno někoho postihnout trestně, všechny podmínky trestní odpovědnosti musí být prokázány s pravděpodobností, která hraničí s jistotou. Takový důkaz je ve vaší věci patrně vyloučen právě tím, že přítomnost infekce není omezena jen na nemocniční prostředí a je možno nakazit se i jinde (snad jen v poměrně nepravděpodobném případě, že by kmen MRSA nalezený u vašeho syna byl současně totožný s kmenem nalezeným v prostředí konkrétní nemocnice a současně se jednalo o kmen nevyskytující se nikde jinde, bylo by možno pokusit se příčinnou souvislost dovodit).  Obecně v těchto případech nemohu trestněprávní postup proti nemocnici doporučit.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.