Používání mobilu nezvyšuje riziko rakoviny, tvrdí nová studie

Používání mobilního telefonu nijak nezvyšuje riziko onemocnění rakovinou. S tímto povzbudivým závěrem přišli dánští vědci, kteří zveřejnili výsledky rozsáhlého výzkumu, do nějž se zapojilo 350.000 lidí. 

Také dřívější studie většinou ukazovaly, že souvislost mezi používáním mobilu a vznikem mozkových nádorů zřejmě neexistuje. Světová zdravotnická organizace (WHO) nicméně letos varovala, že o nezávadnosti elektromagnetického záření z mobilních přístrojů ještě neexistuje dost důkazů. Mobily proto spolu s kávou, chloroformem nebo olovem stále figurují na seznamu potenciálních karcinogenů, který WHO sestavuje. 

Skupina badatelů z dánského Institutu pro epidemiologii rakoviny v Kodani pracovala s úctyhodným vzorkem populace: shromáždila údaje o 350.000 lidí starších 30 let, kteří měli uzavřenou smlouvu na mobilní služby s některou z telekomunikačních společností. Jejich zdravotní stav, zejména s ohledem na výskyt rakovinných nádorů, se pak porovnával se zdravotním stavem lidí, kteří mobil nemají. Vědci se zaměřili na období mezi lety 1990 a 2007. 

Vědci mezi 358.403 vlastníky mobilních telefonů objevili 356 případů lidí, kteří trpěli nitrolebním nádorem, a dalších 846 osob, které onemocněly rakovinou nervového systému. Podíl nemocných s tímto typem rakoviny byl přitom stejný u obou skupin – u těch, kteří mobil vlastní, i u těch, kteří ho nepoužívají. Riziko rakoviny se nezvýšilo ani u lidí, kteří s mobilem žijí už delší dobu, 13 a více let. 

Debata o škodlivosti mobilů běží nejméně dvě desítky let od chvíle, kdy se přenosné telefony začaly ve větší míře používat. Dánský výzkum je ale jedním z nejsilnějších argumentů, které podporují tezi o nezávadnosti telefonů. „Tyto výsledky jsou prozatím nejzávažnějším důkazem, že mobily zřejmě riziko nádorů mozku a centrálního nervového systému nezvyšují,“ uvedla Hazel Nunnová, vedoucí úseku zdravotních informací v britské soukromé organizaci pro výzkum rakoviny Cancer Research. 

Na druhou stranu oslovení odborníci přiznávají, že jistotu o tom, že mobily zdraví neškodí, zatím nemají. Důsledky vlivu elektromagnetického záření se mohou projevit až po delší době a dostatečné informace o zdravotním stavu lidí, kteří mobil používají desítky let, nejsou k dispozici. 

Počet uživatelů mobilních telefonů na celém světě stále roste, v současnosti lidé užívají celkem pět miliard telefonních přístrojů.   

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.