Projekt zaměřený na kvalitu nemocnic bude porovnávat i oddělení

Několik novinek přinese letošní čtvrtý ročník celostátního projektu Nemocnice ČR 2009, který odstartuje v březnu a zaměřuje se na hodnocení kvality nemocnic. Nemocnice budou sledovány osm měsíců a porovnávány také na úrovni jednotlivých oddělení, sdělil Daniel Vavřina z neziskové zdravotnické organizace HealthCare Institute, která je pořadatelem projektu a zabývá se průzkumy ve zdravotnictví. Výsledky letošního hodnocení budou představeny koncem listopadu v Praze.

Projekt je zaměřen na 160 nejvýznamnějších českých nemocnic a srovnává jejich kvalitu z několika pohledů. Zabývá se spokojeností pacientů, motivací zaměstnanců nemocnic, ale i finanční situaci jednotlivých zdravotnických zařízení. Kromě srovnávání nemocnic na úrovni oddělení bude letošní novinkou například i prodloužení doby sledování jednotlivých nemocnic. „Namísto dosavadních dvou měsíců sběru dat z nemocnic bude letos sledována kvalita očima pacientů osm měsíců, to je až do konce října. Očekáváme zvýšení počtu respondentů a detailnější výstupy z porovnání,“ vysvětlil Vavřina.
Do 160 nemocnic, které se projektu účastní, podle něj putuje přibližně polovina z celkových 200 miliard korun ročních výdajů na zdravotnictví v České republice.
Z pohledu pacientů byla loni nejlepším zdravotnickým zařízením nemocnice v Městci Králové ve Středočeském kraji, z pohledu zaměstnanců pak nejlépe skončila Nemocnice Třinec v Moravskoslezském kraji. K finančně nejzdravějším zdravotnickým zařízením v České republice patřily loni pražská Fakultní nemocnice v Motole, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno a Nemocnice Kadaň s.r.o. Hodnocení nemocnic v této oblasti bylo rozděleno celkem do tří kategorií. Hodnotily se fakultní nemocnice, příspěvkové organizace a obchodní společnosti.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.