Poradenské oddělení biologické léčby je v provozu 4 měsíce

Svoji činnost zahájilo ve prospěch onkologických pacientů ve Všeobecné fakultní nemocnici a na 1. LF UK v Praze 24. 10. 2008. Za dobu svého působení (do 21. 2. 2009) přijalo 642 telefonátů, doba telefonování činila 57 hodin. Dále oddělení zodpovědělo 402 e-maily. Telefonní číslo Poradenského centra je 724 151 028. E-mailová adresa: bioléčba(zavináč)vfn.cz.

„Cílená biologická léčba je jedna z nových modalit, které má k dispozici současná onkologie. Klasická chemoterapie zabíjí především buňky těla, které se množí rychle včetně buněk zdravých. Z toho plynou její nežádoucí účinky. Biologická léčba je cílená převážně proti nádorovým buňkám. Současná biologická léčba nenahrazuje chemoterapii a většinou se užívají dohromady. Hlavním smyslem poradenského oddělení je zvýšit dostupnost biologické léčby pro všechny pacienty, kteří ji potřebují,“ říká prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN a Ústavu radiační onkologie FN Bulovka.

Do Poradenského oddělení pacienti volají někdy osobně, někdy v zastoupení. Nejvíce (70%) telefonátů proběhlo s pacienty s diagnostikovaným nádorovým onemocněním s probíhající léčbou nebo i vyčerpanou léčbou. Obvykle se domnívají (jako i jiní volající), že se jedná o alternativní způsob léčby. Po objasnění, že jde o jednu z modalit, které používá klasická onkologie, se zajímají o možnost použití v jejich případě, o průběh léčby, vedlejší účinky. Několikrát se stalo, že u nich biologická léčba probíhala, nebyl jim pouze známý tento termín označení.
K mylným domněnkám, které Poradenské oddělení z telefonátů zjistilo, patří, že biologickou léčbu lze podávat preventivně.

Nelze říct, že biologická léčba nemá žádné nežádoucí účinky. Má, ale jsou jiného charakteru – nejčastěji se projeví zarudnutí nebo dušnost při první aplikaci nebo se objeví kožní vyrážka. Může se přidat průjem, kašel, dušnost, a další reakce. Intenzita i četnost těchto reakcí ale bývá menší než u chemoterapie. Často však je biologická léčba podávaná v kombinaci s chemoterapií, tehdy se nežádoucí účinky obou typů léčby projeví současně.

Biologickou léčbu lze využít při diagnóze nádory prsu, tlustého střeva, jater, ledviny, plic, nádory v oblasti hlavy a krku a zvláštní skupina nádorů v oblasti břišní dutiny – gastrointestinální stromální nádory. Pro každou z těchto diagnóz platí, že biologickou léčbu lze použít pouze za určitých okolností, jako je histologický typ nádoru, stádium nemoci, čili rozsah onemocnění, přítomnost určitého receptoru na povrchu nádorových buněk. I když je biologická léčba zatížená menší intenzitou nežádoucích účinků, její podání vyžaduje dobrou kondici pacienta. Biologická léčba se používá i v léčbě hematologických malignit.

Každý onkologický pacient, který je pro biologickou terapii indikován, ji dostane, buď na Onkologickém oddělení kde je léčen, nebo v nejbližším Komplexním onkologickém centru (KOC). Tento proces je automatický, přesto by se pacienti měli lékaře aktivně ptát, zda právě pro ně je biologická léčba vhodná a může jim být podána. Tato terapie je hrazena zdravotními pojišťovnami.
Část biologických léků se podává krátkou infuzí v týdenním nebo 3týdenním intervalu, část je užívaná perorálně, obvykle denně.

2 komentáře “Poradenské oddělení biologické léčby je v provozu 4 měsíce”

 1. Dobrý den. V roce 2011 mi byla diagnostikována rak. prsu. Léčba: Částečná ablace,pak celková, chemoterapií a ozařováním a lék tamoxifen. Nyní recidiva.Metastázy v jizvě a v uzlinách mezi plicemi. Doporučují opět chemo a ozařování. Je i pro mne vhodná bioléčba? Vyhla bych se tak chemoterapii? Děkuji za odpověd.

  • Michaela-redaktorka 16.6.2015 10:43

   Dobrý den, paní Iveto, Váš dotaz by lépe seděl v kategorii poradna, která je anonymní a zároveň vedená odbornou lékařkou. Paní doktorka je bohužel nyní mimo republiku a tak než abyste čekala na odbornou odpověď dovolím si reagovat.
   Domnívám se, že by paní doktorka Šimůnková odpověděla podobně, neboť jak je již v článku uvedeno cituji: „Pro každou z těchto diagnóz platí, že biologickou léčbu lze použít pouze za určitých okolností, jako je histologický typ nádoru, stádium nemoci, čili rozsah onemocnění, přítomnost určitého receptoru na povrchu nádorových buněk. …. Každý onkologický pacient, který je pro biologickou terapii indikován, ji dostane, buď na Onkologickém oddělení kde je léčen, nebo v nejbližším Komplexním onkologickém centru (KOC). Tento proces je automatický, přesto by se pacienti měli lékaře aktivně ptát, zda právě pro ně je biologická léčba vhodná a může jim být podána. “

   A tak určitě nelze na dálku zhodnotit, zda je vhodná i pro vás. Prosím, abyste se obrátila na Vaše onkologické centrum, kde Vás vyšetřovali a kde znají aktuální stav. Aktivně se zeptejte zda přes doporučenou chemoterapii by nebyla vhodnější bioléčba. Věřím, že Vaše odborné centrum tuto možnost zváží a správně poradí.

   Přeji Vám moc a moc síly a zdraví.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.