AUDIO: Onkologická péče se u nás stále více zlepšuje

Data z Národního onkologického registru dokládají, že onkologická péče je u nás stále lepší. Oznámil to doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – ředitel Institutu biostatiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně.

To znamená, že hodnotíme-li výsledky péče u léčených lidí, kteří se dostavili k léčbě a nezemřeli na rakovinu doma nebo nebyl nádor zjištěn až při pitvě, je relativní přežití v naší republice na úrovni nejvyspělejších států světa. Je to výsledek analýzy více než 1 400 000 záznamů za posledních 15 let.

Česká onkologická společnost (ČOS) sleduje vývoj epidemiologie zhoubných nádorů a je schopna přesně předpovídat počty léčených pacientů v následujících letech. Data zpracovaná ČOS na této úrovni byla v roce 2008 předložena zdravotním pojišťovnám jako plátcům péče a zajistila dostupnost nejmodernější onkologické léčby pro všechny pacienty, kteří ji vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a přesně stanovené diagnóze potřebují. Analýzu dat umožňuje a zprostředkovává Národní onkologický registr.

Co dosud nelze

V ČR nejde zodpovědně hodnotit přežití pacientů na úrovni okresů, jednotlivých krajů a hlavně jednotlivých zdravotnických zařízení. Jsou to malé vzorky dat. Pokud se přesto někde v tisku objeví, mají zpravidla charakter poplašné zprávy. Navíc onkologičtí pacienti a jejich blízcí jsou na to pochopitelně citliví.

Ani exaktní vyhodnocování nákladové efektivity (zatím) není možné. Řada nových léků je na trhu poměrně krátkou dobu a takové hodnocení, kdy je nutno hodnotit celou terapeutickou intervenci a nejen cenu konkrétního léku versus další léčebné metody, by bylo zavádějící.  Navzdory tomu zůstává stále ještě hodně věcí, které hodnotit lze a jsou tam i dobré zprávy pro všechny nemocné.

Kolik lidí onemocní v příštích letech

V ČR – a takových států je na světě maximálně asi 8 – 10 – umíme na základě třicetiletého sledování přežití onkologických pacientů, incidence a mortality, predikovat počty léčených pacientů v následujících letech (nejen v jednom roce), a to dle diagnózy a klinického stadia. Je to velmi výhodné, protože plátci zdravotní péče klinické stadium ve svých databázích nemají. Národní onkologický registr tato data má a umí tedy predikovat počty pravděpodobně léčených pacientů. Může – jako v kterémkoli jiném oboru – autoservisy, trafiky, banky – předložit plátcům co je racionálně potřeba, a pak je možné bez emocí debatovat o tom, kde na to vzít prostředky. Všichni plátci zdravotní péče na to dobře reagují, protože je to řeč čísel, která je zdokumentována a oponována, není to názor jedince. Bohužel jsme národ s mnoha nádory, ty je potřeba léčit a plátci to nezpochybňují. Je jen potřeba říct kolik, za kolik a jak, a to hlavně do budoucna, ne zpětně. Zpětně je pozdě.

Výsledky onkologické péče obecně

Ty je možné relativně exaktně hodnotit i veřejně o nich komunikovat. Nikoli ve smyslu, že v některé nemocnici je přežívání špatné a ve vedlejší ne. Je možné nabídnout obecné hodnocení, jak se celkově vyvíjí přežívání onkologických pacientů v ČR v kontextu uplynulých 15 let. Za tu dobu se mnoho změnilo v léčbě řady diagnóz a to je dostačující. Přežití se zlepšuje, a to neuvěřitelně o 10 – 15 procentních bodů. Odborně řečeno – pravděpodobnost pětiletého relativního přežití vzrostla o 10 – 15 procent u řady klíčových diagnóz, a to je velký důvod k radosti. Týká se to největších zabijáků, jako jsou karcinom prsu, dokonce i nižší stadia karcinomu plic, kolorektální karcinom. Srovná-li se přežití na začátku 90. let s přežitím, které je k dispozici až do roku 2005, je ten skok markantní. Do léta k tomuto tématu vyjde publikace, která slibuje srozumitelné vysvětlení široké veřejnosti.

Screeningové programy

Česká republika je má nově nastartovány na všechna tři hlavní onkologická onemocnění, kterým lze předcházet – karcinom prsu, karcinom tlustého střeva a karcinom děložního hrdla. Screeningy mají nastavený nejvyšší stupeň organizovaného datového auditu. K dispozici tak jsou exaktní data, na základě kterých se tyto programy dají jednak optimalizovat a také dokumentovat, jak zasahují do populace a jak pomáhají. A to je ze všeho nejdůležitější.
Screeningové programy jsou velkou pojistkou do budoucnosti, že např. úmrtnost na nádory tlustého střeva v ČR dramaticky poklesne, tak jako už se ji podařilo zlomit u nádorů prsu, kdy většina žen je dnes diagnostikována už v I., II. stadiu. Nedá se říct, že by tohoto onemocnění ubývalo, ale mortalita bude právě díky screeningovému programu dále klesat.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.