AUDIO: Výsledky auditu Komplexních onkologických center

Česká onkologická společnost (ČOS) má dobré zprávy pro pacienty, kteří trpí zhoubnými nádory. Řekl to prof. MUDr. Jiří Vorlíček, předseda ČOS.

MUDr. Stanislava Pánová, ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví vysvětluje, proč na základě výsledků ministerského auditu došlo k redukci Komplexních onkologických center z 18 na 13.

V naší republice je každoročně diagnostikováno více než 67 tisíc nádorových onemocnění a v souvislosti s nádorem ročně umírá téměř 28 tisíc lidí. Počet žijících nemocných, kteří mají nebo v minulosti měli zhoubný nádor, přesáhl v roce 2005 počet 380 tisíc.

Specializovanou onkologickou péči není možné poskytovat v každé nemocnici

To je také důvod, proč Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS) v roce 2006 akreditovala síť 18 pracovišť, do kterých byla přesunuta nejsložitější a nejnákladnější péče. Pacienti tak měli garantovanou komplexní péči v oblasti diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Ve druhé polovině roku 2008 byl na těchto vybraných pracovištích proveden audit ministerstva zdravotnictví. Jeho smyslem bylo prověřit kvalitu poskytované péče a porovnat její úroveň mezi Komplexními onkologickými centry (KOC) navzájem.

Pracoviště vykázala rozdílnou technickou, odbornou i organizační úroveň

Lišila se i kapacita a personální obsazení center. V některých centrech nebyly pokryty všechny onkologické diagnózy a chyběla návazná paliativní péče, v jiných chyběla moderní ozařovací technika. Výsledkem auditu byla redukce počtu KOC z 18 na 13. Pro pracoviště, která svůj status neobhájila, platí, že budou pracovat ve stejném rozsahu i nadále, ovšem bez možnosti podávání biologické léčby, jejíž úhrada pojišťovnami je vázána právě na status KOC. „Je možné, že pokud centra, která o status nyní přišla, výhledově naplní původní předpoklady, mohou status znovu získat,“ řekla MUDr. Stanislava Pánová, ředitelka odboru zdravotních služeb.

„Správná léčba správnému pacientovi ve správný čas a na správném místě“

Podle tohoto hesla Národního onkologického programu ČR přistupuje Česká onkologická společnost ke sledování nákladné biologické terapie. „Biologická léčba je v současné době poskytována osmi až deseti procentům onkologicky nemocných,“ říká prof. MUDr. Jiří Vorlíček, předseda České onkologické společnosti. Tento druh léčby dostávají pouze pacienti, u nichž celkový stav dovoluje z ní profitovat. Dosud získaná data prokazují zlepšení nebo alespoň stabilizaci nádorového onemocnění u více než 80 % nemocných s ukončenou léčbou. Pacienti, u kterých je biologická léčba indikovaná, ji mají zajištěnou ve všech 13 KOC. V Praze a v Brně navíc ve smluvně zajištěných pracovištích, která představují spolupracující součást místních KOC.

Úspěšná léčba představuje všestrannou spolupráci

Podílejí se na ní nejen zkušení patologové, chirurgové, radioterapeuti, onkologové a další specialisté, ale pochopitelně i samotný pacient a jeho rodina. Nemocný a jeho blízcí by měli komunikovat s ošetřujícím lékařem, vyhledat si základní informace o daném nemocnění a domluvit se s nejblíže dostupným onkologem, zda bude onemocnění léčit sám nebo zda chce pacienta odeslat do Komplexního onkologického centra. Pokud je pacientovo onemocnění vhodné pro nasazení biologické léčby, měl by být do KOC odeslán vždy. Pouze dobře informovaný pacient se může aktivně podílet na rozhodování o své vlastní léčbě. K tomu také významně už několik let napomáhají stránky ČOS www.linkos.cz. Jsou zaručeným a garantovaným zdrojem informací o onkologické problematice, je tam uvedena také síť KOC. Informace o epidemiologii zhoubných nádorů v ČR jsou na adrese www.svod.cz.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.