prevence rakoviny

Projekt prevence vybraných nádorových onemocnění

Celosvětově onemocní rakovinou každoročně více než 14 milionů lidí a z toho přes 8 milionů pacientů na toto onemocnění umírá. V ČR má výskyt nádorových onemocnění dlouhodobě vzrůstající tendenci a průměrný počet diagnostikovaných případů rakoviny se ve srovnání časových období 1995–1999 a 2005–2009 zvýšil o 32 %. K nejrozšířenějším patří rakovina tlustého střeva a konečníku, rakovina prsu a rakovina děložního čípku. V rámci prevence těchto onemocnění připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“.

Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti preventivních vyšetření, která dokáží odhalit nádorová onemocnění včas. Rozdíl mezi včasným a pozdním odhalením může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Rád bych proto vyzval občany, aby na preventivní vyšetření přišli,“ řekl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Projekt se skládá ze dvou základních částí. První částí je adresné zvaní pojištenců dle stanovených cílových skupin na preventivní prohlídky, na němž participují všechny zdravotní pojišťovny. Dosud již bylo zdravotními pojišťovnami pozváno přes 1 milion osob a postupně jsou zvány další.

 

Adresné zvaní podporuje celorepubliková infomační kampaň zaměřená na širokou veřejnost a její součástí je mimo jiné speciální roadshow ve vybraných městech ČR. Cílem roadshow je přiblížit projekt veřejnosti, informovat o konkrétních možnostech prevence rakoviny a zvýšit aktivní přístup občanů k péči o vlastní zdraví. Roadshow podpořily také neziskové organizace zaměřené na prevenci rakoviny.

Roadshow se zastaví v 25 městech České republiky a to ve 3 etapách. První etapa, která již probíhá, zahrnuje 9 měst a bude trvat do konce června 2014. Další etapa pak startuje na podzim a potrvá až do konce letošního roku a navštíví 8 měst. Třetí etapa proběhne v první polovině roku 2015 v dalších 8 městech. Roadshow budou realizovány jako informační a osvětové akce na centrálních náměstích vybraných měst za účasti významných lokálních osobností. Snahou organizátorů je dále sladit konání roadshow s jinými významnými akcemi na podporu boje proti rakovině. V rámci roadshow budou v daných lokalitách probíhat také doprovodné osvětové přednášky pro studenty středních škol včetně distribuce edukačního filmu.

Osvěta v rámci roadshow

Roadshow se bude konat vždy v odpoledních hodinách na centrálních náměstích vybraných měst. Na každé roadshow budou přítomni odborníci z řad lékařů, kteří veřejnosti blíže představí screeningové programy a jejich význam pro včasné odhalení rakoviny. V každém navštíveném městě se tak lidé dozvědí maximum informací k prevenci rakoviny děložního čípku, prsu a rakoviny tlustého střeva a konečníku. Lidé budou mít možnost konzultovat své individuální dotazy s přítomnými odborníky, kteří jim budou plně k dispozici. Pro návštěvníky roadshow je také připravena možnost předat svým blízkým osobní fotografii se vzkazem týkajícím se prevence rakoviny, stejně tak jako to činí známé osobnosti během celé kampaně – Chantal Poullain, Ilona Svobodová a Jan Čenský.

Další informace jsou zveřejněny na www.bezrakoviny.cz.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.