Každý druhý Čech má problém s ledvinami nebo slinivkou

Druhá část preventivního programu Zdraví národa, která skončila na konci dubna 2014, se zaměřila na vyšetření funkce ledvin a slinivky u české populace. Výsledky více než 2 770 testovaných jsou alarmující – každý druhý Čech neměl výsledky v pořádku. Na rozdíl od předchozího vyšetření jater, ve kterém velmi špatně dopadli především muži, mají v případě ledvin a slinivky častěji potíže ženy.

„Každý druhý Čech měl ve výsledcích minimálně jeden z parametrů mimo referenční mez – znamená to tedy, že každý druhý Čech má problémy s ledvinami či slinivkou, a měl by se jim proto ve zvýšené míře věnovat,“ předesílá MUDr. Aleš Ducháček, praktický lékař společnosti synlab, která stojí za programem Zdraví národa. „Neznamená to, že komu výsledky ukázaly problém, trpí některým z onemocnění ledvin či slinivky. Měli by ale s výsledky vyšetření navštívit svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Jistě ale v mnoha případech bude potřeba detailnějších rozborů. Až v desítkách vyšetření byla referenční mez u některého ze sledovaných parametrů překročena výrazně – v takovém případě se již velmi pravděpodobně jedná o vážnější problém a pacienti by jej neměli podceňovat,“ komentuje výsledky MUDr. Ducháček.

I v případě ledvin se potvrzuje, že nejohroženější skupinou jsou lidé nad 50 let, a to bez ohledu na pohlaví. Naprosto alarmujících výsledků dosáhli Češi ve vyšetření glukózy v krvi. „Více než u 15 % vyšetřených se potvrdila glukóza v krvi mimo referenční mez. Přitom právě tento faktor je jedním z příznaků cukrovky. Toto procento je podstatně vyšší, než by odpovídalo předpokládanému výskytu cukrovky v české populaci, což opět potvrzuje skutečnost, že mnoho lidí o svém onemocnění neví a není léčeno,“ říká MUDr. Ducháček. Jak zároveň upozorňuje, výskyt glukózy v krvi mimo referenční mez nutně neznamená cukrovku. Je ale potřeba zdravotní stav konzultovat s praktickým lékařem a pravidelně se sledovat. Nejhorší výsledky u glukózy se přitom týkají žen nad 50 let věku, které měly pozitivní nález o třetinu častěji, než muži.

ledviny a slinivka

Dalším problémem české populace se při vyšetření ledvin a slinivky v rámci programu Zdraví národa ukázal kreatinin. Ten byl mimo referenční mez téměř u 12 % pacientů. Výrazně hůře na tom jsou přitom ženy, u kterých vyšly špatné výsledky třikrát častěji než u mužů. „Hladina kreatininu je základním krevním ukazatelem funkce ledvin a její zvýšení může ukazovat na jejich onemocnění,“ podotýká MUDr. Ducháček.

„Je potřeba zdůraznit, že podobně jako u jiných vnitřních orgánů počátek onemocnění ledvin či slinivky nebolí a lidé jej tak vůbec nemusí zjistit. Na preventivní vyšetření by proto měli chodit pravidelně,“ upozorňuje MUDr. Ducháček. A jak dodává, prevence před onemocněním obou orgánů je velmi podobná jako u mnoha jiných – nemít nadváhu, nekouřit, mít dostatečný přísun tekutin, ale také si hlídat krevní tlak.

„V případě ledvin se bohužel téměř polovina pacientů dozví o problému až tehdy, když jim orgány selžou. Přitom včasná diagnóza onemocnění ledvin předchází nutnosti dialýz, nebo dokonce transplantace orgánu,“ varuje MUDr. Ducháček a dodává: „Podobně mnoho Čechů neví, že trpí některou z forem cukrovek. Vyšetření jsou rychlá a snadná a také léčba onemocnění v jeho počátku bývá velmi účinná.“


Častým problémem vyšetření ledvin a slinivky byla také močovina (urea) v krvi. Pozitivní nález měl přibližně každý desátý vyšetřený, přičemž opět výrazně častěji byly mimo referenční mez ženy, než muži (a to v poměru 3:1 ve prospěch mužů). Jestliže ledviny nefungují tak, jak mají, nejsou schopny močovinu odstraňovat a ta zůstává v krvi. Močovina se tedy sleduje vždy při podezření na selhání ledvin a obecně indikuje jejich nesprávnou funkci.

O něco lépe, přesto s poměrně častým výskytem mimo referenční mez, si Češi vedli ve výsledcích vyšetření kyseliny močové v krvi. Zde byl problém u 5 % vyšetřených, přičemž opět platí, že ženy jsou na tom o třetinu hůře, než muži. Vysoké hladiny kyseliny močové mohou přitom způsobovat ukládání jejich krystalů ve tkáních, a to hlavně v ledvinách (způsobující onemocnění ledvin) a v kloubní tekutině (při dně). V močových cestách se mohou krystaly kyseliny močové podílet na vzniku močových kamenů.

Nálezy mimo referenční mez zaznamenali lékaři v rámci programu Zdraví národa také u vyšetření na alfa-amylázu v krvi, lipázu a pankreatickou amylázu. „Všechny tyto sledované faktory přitom ukazují na fakt, že česká populace má často problémy s ledvinami a slinivkou, přitom o nich velmi pravděpodobně ani neví. Jako jednou ročně necháme na servisní prohlídce zkontrolovat náš vůz, abychom s ním mohli v dalším roce bezpečně jezdit, měli bychom se stejně tak naučit pečovat o své zdraví. Například preventivní vyšetření ledvin či slinivky může nejen pomoci včas zahájit léčbu, a tím zkrátit její potřebnou délku, ale může také zachránit život,“ uzavírá MUDr. Ducháček.

Další na řadě: minerály v těle

Další na řadě v preventivním programu Zdraví národa jsou minerály a jejich výskyt v těle. Bezplatně testovat se bude v druhé polovině roku (září).

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.