Nejen u karcinomu tlustého střeva účinně pomáhá Erbitux

Pro nasazení tohoto biologického léku při léčbě rakoviny tlustého střeva je vodítkem jak charakteristický receptor na povrchu nádorové buňky, tak ale i signální dráha uvnitř buňky v přirozené (nezmutované) podobě (onkogen K- RAS).

Až tehdy, jsou-li u pacienta splněna tato kritéria, může být léčba skutečně cílená. S tímto vědomím specialisté dokážou najít nádory, které na biologickou léčbu dobře zareagují.

Stejný lék i na jinou diagnózu

Důležitou informaci přineslo Mezioborové sympozium hrudní onkologie ze 13. listopadu 2008 v Chicagu. Dle výsledků studie FLEX Erbitux (cetuximab) prodlužuje v první linii léčby průměrnou dobu přežití u nemalobuněčného karcinomu plic až na 15 měsíců, přidá-li se k standardní chemoterapii zahrnující platinu. Nemalobuněčný plicní karcinom zaujímá v porovnání s malobuněčným cca 80 %, je jednoznačně častější.  Nejvýraznější profit tato léčba přináší pacientům, u kterých se do 3 týdnů od počátku léčby objevil výsev pupínků (akneiformní exantém). Právě u nich byla průměrná doba přežití 15 měsíců. U pacientů bez exantému činila 8,8 měsíce. Z tohoto pohledu se vyrážka zdá být faktorem umožňujícím delší dobu přežití. Kvalita života je díky kožním projevům snížena jen zcela nepatrně a navíc tyto obtíže většinou brzy po přerušení léčby vymizí.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.