Proočkovanost proti HPV kontinuálně klesá

Světová zdravotnická organizace považuje vzrůstající výskyt HPV onemocnění z epidemiologického hlediska za závažnější než epidemii HIV. Ačkoli je očkování hrazeno zdravotními pojišťovnami a vakcíny jsou považovány za bezpečné, míra proočkovanosti v ČR u žen dlouhodobě klesá, u chlapců je dokonce pouze třetinová. Přispívají k tomu i dezinformační antivakcinační kampaně a protiočkovací nálada ve společnosti.

Lidský papilomavirus (HPV) je skupina virů napadající lidské buňky pokožky a sliznice, které mohou vyvolávat závažná nádorová onemocnění u žen i u mužů. S HPV se setká více než 80 % sexuálně aktivní populace. Přenos se nejčastěji uskuteční pohlavní cestou, přímým stykem při úzkém kontaktu nebo dotykem sliznic. Dojít může i k přenosu z matky na dítě během porodu. U žen mohou viry způsobit karcinom děložního hrdla, pochvy nebo vulvy, u mužů karcinom penisu. U obou pohlaví se může objevit karcinom konečníku nebo karcinom orofaryngeální oblasti (v dutině ústní a hltanu).

Dvě třetiny dívek, pouze třetina chlapců

„Přestože je možné se efektivně bránit očkováním míra proočkovanosti proti HPV u nás klesá. Ze studie Inovace pro život vyplývá, že v roce 2012 bylo v České republice proočkováno 75,7 % populace, zatímco o pět let později již pouze 63,7 %. Ve skupině třináctiletých chlapců proočkovanost dosahovala jen 29,7 %,“ uvádí Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel AIFP. Nejvyšší proočkovanost vykázala Malta (88 %), následována Belgií (83 %), Švédskem (82 %) a Portugalskem (81 %).

„Díky očkování přitom dochází nejen k prevenci závažných onkologických onemocnění, ale také k úspoře budoucích nákladů na léčbu ze zdravotního rozpočtu,“ doplňuje Jakub Dvořáček.

Očkování je od roku 2012 u žen, u mužů pak od roku 2018, od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku hrazeno zdravotními pojišťovnami. Od 1. 1. 2018 bylo na základě novely zákona o veřejném zdravotním pojištění umožněno očkování chlapců pro HPV infekci. Očkování má stejné schéma jako u dívek a probíhá mezi 13. a 14. rokem, ideálně pak v rámci 13leté preventivní prohlídky. Očkovat se mohou i starší lidé, vakcinace vy však měla být nejlépe dokončena před zahájením pohlavního života.

Obavy z očkování nejsou na místě

Pokud rodiče čerpají informace z dezinformačních webů a na sociálních sítích, dozvědí se o očkování celou řadu polopravd a zavádějících informací. Je dobré si takové zprávy ověřit a v případě nejistoty hovořit se svým ošetřujícím lékařem nebo kontaktovat pacientskou organizaci Veronica (www.pacientska-organizace.cz).

„Je přirozené, že se rodiče bojí. Navzdory skutečnosti, že se nic z údajných dopadů tohoto očkování neprokázalo, a máme pro to opravdu rozsáhlá a spolehlivá data, pochybnosti ve společnosti už byly zasety a jejich dopady si ponesou další generace. Proto je tak důležité, aby se rodiče o očkování svých dětí rozhodovali na základě kvalitních a srozumitelných informací,“ uvedla Ludmila Hamplová, publicistka, která se dlouhodobě věnuje dezinformacím ve zdravotnictví.

Případné nežádoucí účinky očkování navíc podléhají hlášení ve všech zemích, kde se očkování provádí. „Dosud jsme u nás nezaznamenali, že by výjimečné případy reakcí po vakcinaci neodpovídaly informacím výrobce, tedy nejčastěji to byly lokální reakce v podobě mírné bolesti v místě aplikace,“ vysvětluje MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, místopředsedkyně Vakcinologické společnosti ČLS JEP.

V současné době je pozornost Ministerstva zdravotnictví ČR a odborníků zaměřena na prevenci onkologických onemocnění. Odborníci proto na rodiče apelují, aby dívky a chlapce nechali proti lidským papilomavirům očkovat.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.