V Orlandu se sešlo třicet tisíc onkologů ze 100 zemí světa

Přijali tam koncepci péče na míru o každého pacienta se zhoubným nádorem. Léčit se má na základě molekulární charakteristiky nádorové choroby a genové výbavy každého pacienta.

Genetický podpis nádoru v ČR už nyní rozhoduje o léčbě

„Vyšetření tzv. K-RAS mutace, což je jedna porucha v genové sekvenci, vede k tomu, že můžeme odhalit léky, které jsou neúčinné. Tzn., že u 40 procent nemocných s rakovinou tlustého střeva a konečníku se nepodává léčba, která je neefektivní. Ve Spojených státech zavedením tohoto laboratorního testu očekávají za rok úsporu 600 milionů dolarů. Takže to je cesta, kudy se dá léčba zlevnit a současně zefektivnit,“ vysvětlil jeden z výstupů onkologické konference prof. Luboš Petruželka, přednosta Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK. „U nás už je to – dá se říct – povinné vyšetření, které zavádíme v certifikovaných laboratořích a léky, o kterých mluvím, by se neměly bez tohoto vyšetření podávat, na to musí samozřejmě dohlédnout pojišťovna,“ doplnil.

V roce 2030 má třikrát více stoupnout počet nádorových onemocnění

Takovou prognózu vyslovil prezident celosvětové onkologické konference Dr. Richard I. Schilsky. „Já myslím, že se to samozřejmě může týkat i České republiky,“ neskrývá prof. Petruželka, „důvod je v tom, že populace stárne. Výskyt zhoubných nádorů je největší právě v této věkové kategorii, a to je jedna z příčin, proč těch nádorů bude více. Tam je paradox, že vlastně celá medicína, péče o nenádorové choroby se vylepšuje, a tím máme čím dál více nemocných, kteří jsou v rizikových kategoriích.

Na nárůstu se paradoxně mohou podílet i screeningové programy, které vlastně odhalí více časných stadií. Pokud bude časnější diagnóza, bude také nižší úmrtnost. Ale nedá se říct, že v tom odhadu bychom byli schopni onemocnění vyléčit. Pořád bude skupina nemocí, která nebude vyléčitelná,“ upozornil lékař.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.