AUDIO: Biologická léčba je nová skupina léků

Poté, co se pacient dozví onkologickou diagnózu, nastupuje další komunikace s ošetřujícím lékařem nebo celou skupinou lékařů, která je zodpovědná za následný léčebný postup. Nemocný je v současné době lékaři plně informován, ale sám by se měl také o chorobu i léčebné postupy zajímat. Slovo má prof. Luboš Petruželka, přednosta onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Jsou vyrobeny technikami tzv. biologického inženýrství. Od „klasických“ léků se liší tím, že působí jen v místě, kde mají. Ovlivňují tedy pouze chorobný stav, do ostatních dějů v lidském těle zasahují jen minimálně. Biologická léčba se používá v revmatologii, očním lékařství, u těžkých alergických onemocnění, v kožním lékařství. Nejširší uplatnění má zatím v onkologii, kde se používá v léčbě karcinomu tlustého střeva, karcinomu prsu, nádorů hlavy a krku, plic, ledvin, jater, tzv. stromálních nádorů zažívacího traktu (GIST) a nádorových chorob krve. V blízké budoucnosti se předpokládá rozšíření biologické léčby i na další onemocnění.

V souvislosti s biologickou léčbou se hovoří o tzv. personalizované onkologii

Biologická léčba totiž umožňuje sestavit léčebný program „na míru“ konkrétnímu pacientovi pro typ a stádium jeho onemocnění. Existují biomarkery (ukazatele), které umožňují předpovědět účinnost některých přípravků biologické léčby. Přidáním biologické léčby k chemo/radioterapii se nehorší kvalita života nemocného.

Část biologických léků se podává krátkou infuzí v týdenním nebo třítýdenním intervalu, část je užívaná v tabletách (perorálně), obvykle denně.

Co nabízí biologické léčba

Principem účinku cílené biologické léčby onkologických onemocnění je zamezení růstu nádorových buněk tím, že lék zablokuje určité molekuly (receptory), které „spouštějí“ dělení a růst nádorových buněk a/nebo růst nádorových cév, přičemž neovlivňuje buňky zdravé. Je pravděpodobné, že biologická léčba dokáže rušit regenerativní schopnosti rakovinných buněk. To znamená, že brání „opravit škody“ napáchané na nádoru chemoterapií a radioterapií, což vše vede k potlačení růstu nádoru.

I biologická léčba má nežádoucí účinky, ale …

… lze jednoznačně říci, že jsou podstatně mírnější, protože biologická léčba je namířena na receptory, které jsou charakteristické pro nádorové buňky. „Klasická“ chemoterapie zasahuje totiž všechny dělící se buňky:

buňky krvetvorné, buňky vlasových kořínků, buňky kůže a sliznic, buněčnou výstelku zažívací trubice, buňky pohlavních orgánů. Z toho plynou možné nežádoucí účinky: padání vlasů, nevolnost, zvracení, průjmy, poškození kůže a sexuálních funkcí.

Podání biologických léků, tzv. monoklonálních protilátek, může vzácně v těle pacienta vyvolat alergickou reakci, která se nejčastěji projeví zarudnutím nebo dušností většinou při první aplikaci. Mohou se též objevit průjmy. Častým nežádoucím účinkem je léčitelná vyrážka připomínající akné u mladistvých. Zajímavým pozorováním je, že výskyt této kožní reakce může předpovídat zvýšenou účinnost léčby. Po vysazení léku tyto projevy většinou rychle odezní.

Často je biologická léčba podávaná v kombinaci s chemoterapií, tehdy se nežádoucí účinky obou typů léčby projeví současně.

Co by měl pacient o svém onemocnění vědět

Čím více informací dostane, tím se bude lépe vyrovnávat s nemocí, léčbou a životem s onkologickým onemocněním. Současným trendem je (alespoň do určité míry) partnerská spolupráce mezi lékařem a pacientem. Nemocný by neměl hrát pasivní roli léčeného, ale měl by se aktivně zajímat o vše, co s nemocí, její diagnostikou i léčbou souvisí a diagnosticko-terapeutický postup vzít i za „svůj program“. Slyšet diagnózu onkologického onemocnění znamená vždy velmi negativní emoční stav. V té chvíli pacient nevnímá, co lékař říká, a vnímá-li, pak si ze sděleného pamatuje jen zlomek. Teprve po čase a za pomoci blízkých nebo profesionálů z řad zdravotníků či psychologů může diagnózu „přijmout“ a svými fyzickými i psychickými silami přispět k léčebnému úspěchu.

Nemocný by se měl ptát:

  • na lokalizaci a stádium onemocnění (místní nádor, místně se šířící nádor, metastázy),
  • jaká diagnostická vyšetření budou provedena a za jakým účelem,
  • jak bude probíhat léčba (úvodní léčba, chirurgická, radioterapie, chemoterapie),
  • na předpokládanou délku léčby,
  • na zařízení, kde bude léčen (v místě stanovení diagnózy, či zda bude doporučena léčba v komplexním onkologickém centru),
  • na možnost či vhodnost biologické léčby,
  • na možnost tišení bolestí a nežádoucích účinků léčby,
  • kdy se bude moci vrátit k běžnému životu,
  • jak časté budou kontroly po léčbě.

Slovo rakovina dnes již neznamená pouze bolestivou smrt v krátké době

Onkologická onemocnění se stávají léčitelnými chronickými chorobami, s nimiž mnoho nemocných žije po mnoho (i desítek) let. Ani vyléčení není nemožné. Žít s onkologickým onemocněním není jednoduché, přináší mnoho tělesných potíží, psychických útrap a změn v osobním i profesním životě. Je dobré, když má nemocný vedle sebe bytost z řad příbuzných nebo blízkých, která mu v komplikované situaci pomůže, když naváže důvěryhodný vztah s lékařem, který je detailně informován o jeho zdravotním stavu.

Mnoho informací lze v dnešní době nalézt na internetu, pomůže sdílení zkušeností s jinými pacienty. Není ostudou vyhledat pomoc psychologa, psychiatra, odborníka na léčbu bolesti či sociálního pracovníka.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.