Pískání v uchu (ušní šelesty)

Postižený slyší různé zvuky – buď trvale nebo v různě dlouhých časových intervalech. Vjem je subjektivní, to znamená, že ostatní jej neslyší. Zpravidla jde o postižení vnitřního ucha.