Pokles úmrtnosti na rakovinu v Evropě na přelomu tisíciletí

Při srovnání období 1990-1994 a 2000-2004 klesla v Evropě úmrtnost na rakovinu mezi muži o devět procent a mezi ženami o zhruba osm procent, a to především díky omezení kouření a lepším preventivním a léčebným metodám. Česká republika nicméně zaujímá v úmrtnosti mužů na rakovinu nelichotivou druhou příčku na evropském kontinentu. Vyplývá to ze studie časopisu Annals of Oncology, z níž cituje agentura Reuters.

Podle lékařů přispěl ke snížení úmrtnosti na rakovinu především zodpovědnější postoj ke kouření tabáku, jehož omezování výrazně zmenšuje počet obětí rakoviny plic, a také dokonalejší léčebné metody i efektivnější preventivní vyšetření umožňující rozpoznání rakoviny v brzkém stadiu, hlavně v případě rakoviny děložního čípku a prsu.

Autoři výzkumu nicméně varují, že mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie jsou stále velké rozdíly a že v zemích se stoupající spotřebou alkoholu a tabáku počet obětí rakoviny plic, úst, hltanu a jícnu nadále roste.

Mezi státy s největší úmrtností mužů na rakovinu ve sledovaném období v letech 2000 až 2004 je po Maďarsku (255,2 úmrtí na 100.000 obyvatel ročně) jmenována na druhém místě Česká republika, za níž následuje Polsko. Naopak nejnižší úmrtnost mají v tomto ohledu Švédsko (125,8 úmrtí na 100.000 obyvatel), Finsko a Švýcarsko.

Předseda České onkologické společnosti profesor Jiří Vorlíček řekl, že s největší zátěží onkologických onemocnění se skutečně potýká Maďarsko a Česko. Kampaně proti kouření mají v tuzemsku oproti západní Evropě několikaleté zpoždění; projevuje se to hlavně na rakovině plic. V ČR obecně počet nádorů stále stoupá, ale nepřibývá lidí, kteří by na nádory zemřeli.

„Velmi důležité je, aby nádor byl rozpoznán včas. V tomto smyslu je ČR velmi úspěšná v případě rakoviny prsu, kterou díky screeningovému mamografickému programu poznáváme stále častěji,“ řekl. Počet žen s rakovinou prsu sice stoupá, ale počet úmrtí na rakovinu prsu klesá, dodal Vorlíček.

Podle studie Annals of Oncology byla u žen v období 2000-2004 největší úmrtnost na rakovinu v Dánsku (141 úmrtí na 100.000 lidí), Maďarsku a Skotsku, nejnižší pak ve Španělsku (78,9 úmrtí na 100.000 lidí), v Řecku a Portugalsku.

Podle vědců tato čísla do jisté míry odrážejí vztah mužů a žen ke kouření v daných evropských zemích. Ve státech, kde kouří více žen, jako kupříkladu ve Skotsku či v Maďarsku, stoupá také počet žen umírajících na rakovinu plic.

„Další omezení konzumace tabáku je prioritou pro kontrolu šíření rakoviny v Evropě,“ konstatovala jedna z autorek studie, Italka Cristina Bosettiová. Za další významná preventivní opatření označila snížení spotřeby alkoholu, zkvalitnění výživy, řešení problému obezity a častější screening společně s lékařským pokrokem v oblasti léčitelných rakovin.

Obecně byl mezi muži v letech 2000-2004 v Evropě ročně zaznamenán průměrný počet 168 úmrtí na rakovinu na 100.000 obyvatel oproti 185,2 úmrtí na 100.000 lidí mezi roky 1990 a 1994. U žen toto číslo kleslo ve stejném období ze 104,8 úmrtí na 100.000 lidí na 96,9 úmrtí.

Podle Bosettiové sestupný trend pokračuje do současnosti, zejména opět díky snižování počtu úmrtí na rakoviny způsobované tabákem, jako je rakovina plic, a pokračujícímu poklesu počtu úmrtí na rakovinu žaludku a rakovinu tlustého střeva a konečníku.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.