AUDIO: Nové Poradenské oddělení biologické léčby

Prof. Luboš Petruželka vysvětluje princip biologické léčby a nabízí srovnání s chemoterapií.

Doc. Petra Tesařová vysvětluje příčinu vzniku Poradenského oddělení pro biologickou léčbu VFN a 1. LF UK, i to, kdo se na něj může obrátit se žádostí o radu.

Vzniklo ve Všeobecné fakultní nemocnici a na 1. LF UK v Praze. Hlavním cílem oddělení je vyléčit co nejvíce onkologicky nemocných pacientů a smyslem zvýšení dostupnosti biologické léčby pro všechny, kteří ji potřebují.

Cílená biologická léčba je nejmodernější onkologická terapie

Je součástí standardních léčebných postupů v onkologii u řady zhoubných nádorů (karcinom prsu, tlustého střeva, konečníku, plicní karcinomy, karcinomy ledviny, některé vzácné karcinomy například stromální nádory trávicího traktu – GIST). Navzdory tomu, že je to léčba velmi nákladná, jsou léky dostupné pro všechny potřebné pacienty.

Léčba v pravou chvíli

Samotná indikace léčby nestačí. Terapii biologickým lékem je třeba správně načasovat. Lék totiž může nemocnému v různé fázi jeho nemoci poskytnout různou službu (zlepšit šanci na úplné uzdravení, prodloužit život, zmírnit příznaky atd.). Podmínkou správné indikace je znalost a správné vyšetření molekulárně biologických znaků nádoru, které zajišťují účinnost léčby. To ve VFN a na 1. LF UK garantuje referenční patologická laboratoř v rámci Ústavu patologie VFN a 1. LF UK.

Hospitalizace není vždy nutná

Indikace a aplikace biologické léčby probíhá na Onkologické klinice VFN a 1. LF UK hlavně ambulantním způsobem na onkologickém stacionáři. Odpovídá to nejmodernějším světovým trendům onkologické péče. Pro větší komfort, minimální bolestivost a traumatizaci periferních žil mají nemocní implantovány centrální venózní porty pro podávání léčiv. Nijak pacienty neobtěžují, zavádějí se pod kůži, je možno se s nimi i koupat.

Na Poradenské centrum se lze obrátit telefonicky nebo elektronickou poštou

Lékař i pacient tam může získat informace o možnostech cílené terapie ve vztahu ke svému konkrétnímu případu. Pro komplikované a nejednoznačné případy je možno využít konzultaci zahraničních odborníků. Byla by velká škoda, pokud by úsilí i nemalé finanční prostředky vynaložené na biologickou léčbu přinesly menší prospěch našim nemocným, než se dá na základě výsledků mezinárodních studií očekávat. Telefonní číslo Poradenského centra je 724 151 028. E-mailová adresa: biolecba(zavináč)vfn.cz.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.