AUDIO: „Co byste měli vědět o rakovině prsu“

Z praxe prof. MUDr. Jitky Abrahámové vyplývá, že navzdory letité osvětě ohledně onemocnění rakovinou prsu, přicházejí ženy do ordinací specialistů s vysokým a daleko obtížněji léčitelným stadiem nemoci.

Tak se jmenuje nová kniha přední české onkoložky prof. MUDr. Jitky Abrahámové, DrSc. Spoluautory monografie určené široké veřejnosti jsou zkušení onkologové a radioterapeuti z různých pracovišť České republiky. Na pultech knihkupectví se tato populárně vědecká publikace – první svého druhu na českém knižním trhu – objeví v nejbližších dnech.

Autorka čerpá z bohaté 43leté praxe

„Kniha shrnuje mnohaleté zkušenosti s diagnostikou a léčbou rakoviny prsu a onkologickou péčí o nemocné,“ uvedla prof. Abrahámová. „Každý den se setkáváme s pacientkami, které o své nemoci vědí velmi málo. A bohužel ani netuší, na co se mají lékaře zeptat. Tato publikace má jim a jejich blízkým poskytnout ucelený souhrn informací o této zákeřné nemoci a možnostech její léčby tak, aby s ní mohli aktivně bojovat,“ doplnila. Ročně v České republice onemocní rakovinou prsu téměř 6000 žen a přes 2000 jich této nemoci podlehne. Více než 90 procent nemocných, které přijdou k lékaři včas, se zcela vyléčí.

Kniha je nejen pro ženy

Monografie popisuje nejen anatomii prsu, vznik zhoubného nádoru, význam jeho včasného záchytu, prognostické faktory, léčebné možnosti, vedlejší poléčené účinky a jejich zvládání, ale i psychologické, sociální a právní aspekty, se kterými se žena s rakovinou prsu setkává.
„Myslím, že cílovou skupinu čtenářů budou tvořit především ženy, ty, které čerstvě onemocněly. Znám ale i řadu mužů, kteří si tuto knihu určitě koupí. Mám kamarády mimo svou profesi, kteří mi kladou spoustu dotazů na téma karcinom prsu u žen. Jim jsem také knihu ještě před vydáním dávala přečíst, jestli je pro ně dostatečně srozumitelná. Právě oni, kromě členů mé rodiny, kteří také nejsou lékaři, byli mými prvními kritiky,“ říká prof. Abrahámová s důrazem na správné pochopení obsahu publikace.

Ke zvládnutí nemoci nestačí „jen“ léčba

„Na stránkách, které se věnují především nežádoucím účinkům léčby, jsem jednak chtěla, aby se ženy přestaly bát. Myslím si totiž, že člověk má daleko větší strach z neznámého, než když už problém pozná a ví, co obnáší. Ženy hlavně budou vědět, že jim umíme pomoct, jednak preventivně odstranit některé nežádoucí účinky, anebo je potom eliminovat, když se dostaví. Druhé poselství – v části, která se týká psycho-sociální stránky – je takové, že život s rakovinou prsu je možný. Může být plnohodnotný, pacientka přitom může žít pracovní i soukromý život beze změn, pokud překoná tu nejzávažnější dobu tvrdé léčby. Lze vstoupit zpátky do života a zapomenout na to, že vůbec nějakou léčbu podstoupila,“ podtrhla MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA – primářka Radioterapeuticko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Motol a 2. LF UK v Praze, členka autorského týmu.

Publikace nezapomíná ani na práva pacientů

„Tato kapitola zpracovává kompletní přehled základních práv pacientů tak, jak je máme dneska obsaženy v platných zákonech i v mezinárodní smlouvě. Ta byla sice přijata už v roce 2001 Českou republikou, což byl velmi progresivní krok, nicméně osm let po nabytí účinnosti dokumentu nejsou s těmito právy komplexně seznámeni ani pacienti, ani zdravotničtí pracovníci. Do budoucna se připravuje nová právní úprava, nový zákon, takže práv pacientů bude rozhodně jenom přibývat,“ doplnila MUDr. Mgr. Jolana Těšínová z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. LF UK v Praze.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.