prevence rakoviny

Evropský týden prevence karcinomu děložního hrdla již potřetí

Podepište Petici STOP karcinomu děložního hrdla!

Najdete ji na: http://www.cervicalcancerpetition.eu/

Smyslem Třetího týdne prevence karcinomu děložního hrdla, který proběhne od 18. do 24. ledna tohoto roku, je upozornit ženy v celé Evropě, že proti tomuto onemocnění existuje účinná prevence, i vlády evropských zemí, aby vytvořily podmínky pro uskutečnění screeningového programu a zpřístupnily preventivní opatření a včasnou léčbu všem ženám, které ji potřebují. Aktivitu ECCA podporují organizace Politici pro prevenci karcinomu děložního hrdla, Mezinárodní unie proti rakovině, Evropská organizace CanCer, Asociace evropských lig proti rakovině.

Jednou z aktivit v rámci Třetího týdne prevence proti karcinomu děložního hrdla je On-line Petice STOP karcinomu děložního hrdla. Cílem organizátorů je sebrat milion podpisů (ze všech evropských zemí) a tuto Petici pak předat poslancům Evropského parlamentu. Zatím ji podepsalo necelých 250 000 Evropanů, nejvíce Portugalců (131 000), pod českou vlajkou je necelých 500 podpisů. Petici můžete podpořit na http://www.cervicalcancerpetition.eu/.

Karcinom děložního hrdla

Karcinom děložního hrdla je druhým nejčastějším zhoubným onemocněním žen. Každým rokem je ve světě zaznamenáno zhruba 500 000 nových případů této choroby a přes 240 000 žen na ni umírá. I v Evropě představuje nadále závažný zdravotnický problém, protože jím každoročně onemocní kolem 50 000 žen. Třebaže existují metody, kterými lze většině těchto případů předejít, nejméně 25 tisíc žen na toto onemocnění v roce 2009 opět zemře.

Informace o stavu v České republice

V Česku onemocní každý rok zhruba 1 000 žen a téměř 400 tomuto onemocnění podlehne. Tato statistika řadí ČR k zemím s vysokým výskytem karcinomu děložního hrdla. I proto je u nás od loňského roku zaveden systematický screening karcinomu děložního hrdla. Ten spočívá v odebrání vzorku buněk (stěrem z děložního hrdla při preventivní gynekologické prohlídce) a jeho vyšetření v akreditovaných laboratořích. Kvalita vyhodnocení vzorků v těchto laboratořích je pravidelně kontrolována. Stinnou stránkou je fakt, že samotné ženy význam preventivních prohlídek podceňují a desítky procent žen se screeningového programu neúčastní. Ženy, které se dva roky nedostavily ke gynekologickému vyšetření, by měly zdravotní pojišťovny informovat o možnosti prevence karcinomu děložního hrdla.

Očkování – účinná prevence

V Česku se již déle než dva roky očkuje proti nejčastějším původcům karcinomu děložního hrdla – sexuálně přenosnému lidskému papilomaviru (HPV) typů 16 a 18. Jedna ze dvou existujících vakcín navíc chrání i proti HPV typů 6 a 11, které vyvolávají další pohlavně přenosné onemocnění – genitální bradavice. Očkování touto vakcínou je vhodné pro děti (tedy dívky i chlapce) od 9 do 15 let a pro ženy od 16 do 26 let. Klinické studie však prokazují, že je účinné i pro ženy do 45 let. V důsledku prokázané tzv. zkřížené ochrany vakcína chrání i proti dalším, méně častým typům HPV.

Vakcinace chrání i proti zhoubným onemocněním pochvy a zevního genitálu u žen, penisu a rekta u mužů, které jsou vyvolané typy 16 a 18 HPV.
Ačkoli je nejčastější důsledek infekce HPV – karcinom děložního hrdla – onemocněním žen, nositeli HPV jsou muži. Proto by i matky chlapců měly zvážit možnost vakcinace svých synů.

Evropská asociace pro prevenci karcinomu děložního čípku (ECCA) byla založena v roce 2002 na popud 15 různých organizací z celé Evropy za účelem koordinace celoevropského osvětového zdravotnického programu, který má zvýšit informovanost o karcinomu děložního čípku a možnostech jeho prevence. ECCA sdružuje téměř 100 organizací různého zaměření – od charitativních a osvětových až po onkologická pracoviště, fakultní nemocnice a kliniky.

Českými členy ECCA jsou Ústav hematologie a krevní transfuze, Česká gynekologická a porodnická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Gynekologicko-porodnická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.