AUDIO: Očkování proti původcům rakoviny děložního hrdla

Gynekolog MUDr. Jiří Dvořák říká, že nejvýhodnější je očkovat dívky ještě před prvním pohlavním stykem. Pokud se ale očkuje až do 26 let věku, nedá se očekávat, že 26letá žena dosud pohlavní styk neměla. Jakou ochranu očkování nabízí jí?

Gynekolog MUDr. Jiří Dvořák uvádí, kdy je nejvýhodnější očkovat proti HPV, jaký je o očkování zájem a možnost očkování i pro chlapce.

Gynekolog MUDr. Jiří Dvořák popisuje, jak vzniká rakovina děložního čípku, jaké jsou možnosti očkování, jaké jsou vakcíny.

Proti lidskému papilomaviru (HPV) jsou k dispozici dvě vakcíny. Jedna je dvouvalentní (Cervarix) – proti vysoce rizikovým typům HPV 16 a 18. Druhá – kvadrivalentní (Silgard) navíc (kromě typů 16 a 18) obsahuje částice i proti typům 6 a 11.

Poslední dva zmiňované typy způsobují vznik nepříjemných a obtížně léčitelných genitálních bradavic (kondylomat). Výsledky nejnovějších vědeckých studií ukazují, že obě vakcíny budou chránit i před dalšími rizikovými typy, a to 31 a 45.

Kdo z očkování proti HPV profituje

Podle platného souhrnu informací o přípravku je Cervarix vhodný pro dívky a ženy od 10 do 25 let, Silgard pro děti od 9 do 15 let a ženy od 15 do 26 let. Existují pádné argumenty pro to, aby byli očkováni i chlapci, jako budoucí přenašeči HPV, včetně jeho vysoce rizikových typů. Uvažuje se i o posunutí věkové hranice u žen až přes čtyřicítku, zejména kvůli protekci před jinými typy HPV. Maximálního efektu je však dosaženo, je-li vakcína aplikována před infekcí HPV.

Účinnost u žen, které nepřišly do kontaktu s typy HPV, obsaženými ve vakcíně před nebo v průběhu očkování

Z výsledků klinických studií vyplývá, že vakcinace je stoprocentně účinná proti vzniku cervikálních prekanceróz (přednádorového stavu) vyvolaných HPV typy 6,11,16 a 18. V klinických studiích zabránila vakcinace taktéž 99 % případům genitálních bradavic (vyvolaných HPV typy 6 a 11). Prokázány jsou i stoprocentní účinky proti vysokému stupni vulválních lézí – prekancerózám (vyvolaných zmíněnými typy HPV).

Uvedené studie také prokázaly, že podání vakcíny ochránilo již infikované ženy jedním nebo více typy HPV proti zbývajícím typům, proti nimž je vakcína určena. Z toho vyplývá, že i pro ženy po zahájení sexuálního života má vakcinace význam. Podání vakcíny však nemá terapeutický efekt.

Dávkování a způsob podání vakcíny Silgard

Základní vakcinační řada sestává ze tří samostatných dávek po 0,5 ml, přičemž druhá dávka se podává za dva měsíce po první a třetí v odstupu šesti měsíců od první.

Pokud je nezbytné alternativní očkovací schéma, druhá dávka musí být podána nejméně jeden měsíc po první dávce a třetí dávka musí být podána nejméně tři měsíce po druhé dávce. Všechny tři dávky musí být podány během jednoletého období.

Potřeba podání dávky přeočkování (booster) nebyla stanovena.

Silgard se nedoporučuje používat u dětí mladších devíti let pro nedostatek údajů o imunogenitě, bezpečnosti a účinnosti.

Vakcínu je nutno aplikovat intramuskulární injekcí. Preferovaným místem aplikace je oblast deltového svalu horní paže nebo horní zevní oblast stehna.

Silgard nesmí být aplikován nitrožilně. Podkožní a nitrokožní forma aplikace nebyla studována, a proto se nedoporučuje.

Dávkování a způsob podání vakcíny Cervarix

Očkování sestává ze tří injekcí aplikovaných do deltového svalu. Druhá dávka se podává měsíc po první a třetí pět měsíců po druhé dávce.

27. září 2007 získala kvadrivalentní vakcína Silgard prestižní Galenovu cenu za nejlepší biotechnologický produkt

Prix Galien oceňuje vynikající výsledky farmaceutického odvětví ve vývoji nových léků. Jde o mezinárodně uznávanou cenu, jíž založil ve Francii v roce 1969 francouzský farmaceut Roland Mehl. Toto ocenění je považováno za ekvivalent Nobelovy ceny pro farmacii a je nejvyšším vyznamenáním pro farmaceutický výzkum a vývoj.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.