AUDIO: Očkování proti pneumokokovým nákazám

MUDr. Zuzana Blechová vysvětluje, co je to pneumokok a také kdo a jak by se před ním měl chránit.

U rizikových skupin dětí je podle vyhlášky hrazeno státem. Vyhláška platí od 1. ledna 2007.
Stát tedy hradí celé schéma očkování proti pneumokokovým nákazám konjugovanou pneumokokovou vakcínou Prevenar u dětí do 5 let věku, které spadají do rizikových skupin.

Indikace očkování konjugovanou pneumokokovou vakcínou Prevenar u dětí podle vyhlášky:

  • Primární defekty imunity s klinickým projevem: poruchy tvorby imunoglobulínů, T-lymfocytů, fagocytózy a komplementu.
  • Závažné sekundární (druhotné, provázející jiné onemocnění) poruchy imunitního systému, zejména při hemato-onkologických a onkologických onemocněních po chemoterapii, transplantaci orgánů, při HIV.
  • Asplenie funkční i anatomické (chybění sleziny nebo její nedostatečná funkce) u dětí před dovršením druhého roku věku.
  • Transplantace kmenových hemopoetických (krvetvorných) buněk.
  • Chronická plicní onemocnění, zejména vrozené vady a poruchy respiračního traktu, bronchopulmonální dysplazie (poruchy vývoje plic).
  • Recidivující otitidy (záněty středního ucha) v rozsahu 4 ataky a více za rok.
  • Pacienti s kochleárními (nitroušními) implantáty a likvoreou (únikem mozkomíšního moku).
  • Pacienti po prodělaných bakteriálních meningitidách (hnisavých zánětech mozkových blan) a septikémiích (celkových závažných infekcích).

Očkování zdravých dětí zvýší ochranu proti pneumokokům

Děti, které nejsou v rizikových skupinách, je vhodné očkovat vakcínou Prevenar preventivně a zvýšit tak ochranu proti pneumokokovým onemocněním (v souladu s doporučením WHO). Toto preventivní očkování u zdravých dětí hradí rodiče. Podle prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc. Ph.D. se od 1. ledna 2009 uvažuje o plošném zavedení očkování, ale v odlišném režimu. Hradit by jej měly zdravotní pojišťovny. Některé pojišťovny už v současnosti na vakcinaci zdravých dětí přispívají v rámci svých preventivních fondů.

Očkovací schéma

Při očkování od dvou měsíců věku jsou nutné tři dávky vakcíny s přeočkováním ve 2. roce života. Potřeba dalšího přeočkování nebyla stanovena. Počet dávek očkování se s věkem snižuje. Cena Prevenaru se v lékárnách pohybuje od 1 750 Kč. Vakcínu může rodičům nabídnout i samotný pediatr. Více informací o vakcíně Prevenar naleznete na www.prevenar.cz.

Co jsou to pneumokoky a jaká onemocnění vyvolávají

Pneumokok (Streptococcus pneumoniae) je bakterie, u které je v současné době možno určit více než 90 sérotypů. Vyskytuje se běžně na sliznicích horních dýchacích cest, většinou ale jde o neinvazivní typy. Běžně se šíří blízkým kontaktem, kapénkovou infekcí, zdrojem mohou být i zdraví jedinci – nosiči. Vyšší výskyt nosičství je v dětských kolektivech.

Neinvazivní kmeny jsou nejčastějším vyvolavatelem zánětů středouší. I když toto onemocnění u dětí nepaří většinou mezi život ohrožující, nese sebou riziko zhoršení sluchu. Méně známý je ale fakt, že se na tomto podkladě významně opožďuje rozvoj řečových schopností.

Ze zmíněných 90 sérotypů  je ale část tzv. invazivních kmenů, které jsou schopné vyvolat těžká, život ohrožující onemocnění. K nim se řadí pneumonie (zápal plic), meningitida (zánět mozkových blan) nebo i akutně probíhající septická onemocnění (infekce, která postihuje více orgánů). Vážné infekce v tom případě nazýváme invazivní pneumokoková onemocnění.

Invazivní typy pneumokoků mohou být nebezpečné hlavně pro děti do dvou let, ale i pro seniory nad 65 let a chronicky nemocné jedince.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.