Fialové září připomíná, jak důležitá je prevence onko-gynekologických onemocnění

Fialové září. Tak se označuje měsíc, který je již tradičně po celém světě vnímán v souvislosti s projektem World GO Day, jež upozorňuje na nebezpečí gynekologických nádorů a důležitost jejich prevence. Jedinečné postavení mezi onko-gynekologickými onemocněními má rakovina děložního čípku, které lze díky současné medicíně z velké míry předejít.


Rakovina vaječníků, dělohy, děložního čípku… Celosvětová kampaň World Gynecologic Oncology Day, která se vžila pod zkratkou World GO Day, každoročně v září připomíná nejčastější ženská nádorová onemocnění. „Ženy samy si nemusí být vědomy jejich (někdy nejasnými) příznaky, nebo se mohou stydět poradit se s lékařem a stigma spojené s těmito diagnózami přetrvává,“ uvádí se na webových stránkách projektu World GO Day, které o fialovém září informují. Protože v prvotních fázích probíhají tato onemocnění bezpříznakově, je velmi důležité, aby ženy pravidelně docházely na preventivní prohlídky ke svému gynekologovi. Díky vyšetření lze zachytit nemoc včas – a čím dříve je odhalena, tím lepší jsou vyhlídky na její vyléčení…

Riziko vzniku rakoviny děložního čípku lze odhalit řadu let předtím, než propukne

„ENGAGe (European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups), která je součástí ESGO (European Society of Gynaecological Oncology), si byla dobře vědoma potřeby zlepšit informovanost o gynekologických nádorech a rozhodla se k tomuto účelu vyhlásit zvláštní den, do kterého by se zapojily ženy, pečovatelé, lékaři, politici a farmaceutické společnosti,“ uvádí tvůrci kampaně World GO Day, která má ve svém logu barevnou stužku symbolizující vaječníky, dělohu, děložní čípek, vulvu a pochvu. Všechny tyto ženské reprodukční orgány mohou být napadeny zákeřnou rakovinou. Ojedinělé postavení mezi onkologickými onemocněními má rakovina děložního čípku. Riziko jejího vzniku lze odhalit již řadu let předtím, než propukne! Dnes již víme, že nemoc způsobuje pohlavně přenosný virus HPV. Jedná se o velmi častou infekci, s níž se během svého života setká až 80 % populace. Ve většině případů se organismus dokáže viru zbavit sám – někdy ovšem může v těle přetrvávat i desítky let a způsobit přednádorové i nádorové změny.

Tři pilíře prevence: Očkování, cytologie a HPV DNA test

Proti vysoce rizikovým typům HPV existuje očkování, které před viry ochrání. Žádná z vakcín bohužel nechrání proti všem rakovinovým typům viru. Je známo 14 rakovinotvorných typů HPV, vakcíny chrání však jen proti nejčastějším 7 typům. Třebaže je riziko významně sníženo, abnormální nález mohou mít i ženy očkované,“ upozorňuje onkogynekolog prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. z Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty v Praze. Vedle očkování proto existují i další pilíře, na nichž prevence rakoviny děložního čípku stojí: cytologie a HPV DNA test. Tato vyšetření jsou dostupná všem ženám v rámci gynekologických prohlídek.

Ženám ve 35 a 45 letech hradí HPV DNA test pojišťovna

U žen, které chodí poctivě na pravidelné gynekologické prohlídky, je v rámci preventivního programu každý rok prováděn cytologický stěr, jenž dokáže odhalit přednádorový stav. Tento screeningový test v České republice v letech 2016–2017 podstoupilo jedenkrát za dva roky téměř 80 % žen. Každoročně se jej však účastní méně než 60 %. Problémem navíc zůstává jeho nízká citlivost. Umožňuje záchyt jen kolem 60 až 75 % abnormálních nálezů. V průměru o 35 % citlivější než klasická cytologie je HPV DNA test, který dokáže v těle detekovat lidské papilomaviry ještě dříve, než začnou působit komplikace. „Změny v  buňkách se vyvíjejí postupně a napadené buňky zpočátku nejsou významně odlišné od buněk při jiném zánětu. Výhoda kombinace cytologie s HPV testem spočívá v tom, že zpřesní zařazení těchto změn. I při negativní cytologii pomůže toto vyšetření určit ty ženy, které mají HPV infekci a jsou tedy ve větším riziku vzniku přednádorových, respektive nádorových změn,“ vysvětluje MUDr. Markéta Trnková, ředitelka laboratoří AeskuLab pro oblast patologie. Proto je od roku 2021 u žen ve věku 35 let a 45 let prováděn zdarma v rámci preventivní gynekologické prohlídky také HPV DNA test. Je důležité nepromeškat příležitost toto vyšetření podstoupit! Probíhá podobně jako stěr z čípku a zabere jen několik sekund. Ženy mimo tyto věkové kategorie mají možnost si test uhradit jako samoplátkyně, cena se pohybuje okolo 1000 korun.

Pozitivní test neznamená, že má žena rakovinu – ale je varovným signálem

Pozitivita HPV DNA testu vysílá varovný signál a upozorňuje, že by takové pacientky měly být důsledně sledovány, aby se včas zabránilo možnému rozvoji nemoci. „Pozitivní výsledek neznamená, že je žena nemocná, jen je tam přítomnost viru a měl by na to být brán zřetel při dalším postupu,“ upozorňuje MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D., vedoucí lékař olomoucké gynekologické kliniky G-centrum. Pokud je zjištěna přítomnost vysoce rizikových HPV 16 a 18, obvykle žena podstoupí takzvanou kolposkopii což je vyšetření za pomoci speciálního mikroskopu. U méně rizikových typů viru je pacientka bedlivěji sledována svým gynekologem. Negativní výsledek HPV DNA testu znamená naopak pro ženu uklidnění, že jí riziko rakoviny děložního čípku nehrozí. „Negativní stěr na HPV viry dává do jisté míry predikci, že minimálně 3 roky pacientka nádor neutrpí,“ dodává MUDr. Skřivánek.

Nepodceňujte „řeč těla“ a vyhledejte lékaře včas

Vedle pravidelných každoročních preventivních prohlídek by ženy měly přivést do ordinace gynekologa i jakékoliv neobvyklé potíže. „Ve věku, kdy jsou ženy fertilní, čili plodné, jsou varujícími signály jakékoliv zásadní nepravidelnosti cyklu nebo bolesti v podbřišku, výraznější výtoky nebo špinění mimo cykly, změny cyklu, když je cyklus kratší nebo prodloužený více než o týden… To vše by mělo ženu přivést k lékaři, aby zjistila, co je toho příčinou. U žen po menopauze je alarmující jakékoliv krvácení,“ upozorňuje gynekolog Skřivánek. Jsou to právě starší ženy, které často preventivní prohlídky u gynekologa podceňují. Mnohdy proto, že přestanou přechodové potíže a nemají sexuálního partnera. Ženy se dožívají vyššího věku, jsou častěji vdovy, nebo sex doma nefunguje… Mají tedy pocit, že tím pádem není důvod navštěvovat gynekologa. To je ovšem velký omyl!

S přibývajícím věkem roste i riziko onko-gynekologických onemocnění

Virus HPV se netýká jen mladých žen – naopak, u těch starších hrozí vyšší riziko úmrtí na rakovinu děložního čípku. Starší ženy si nesou „nálož“ HPV viru z doby aktivního sexuálního života. Po letech pak může virus vyvolat rakovinu a jsou to právě pacientky nad 60 let, které na toto onemocnění nejčastěji umírají. S přibývajícími roky hrozí i větší riziko vzniku nádoru těla děložního nebo nádorů vaječníků, které lze odhalit při preventivní prohlídce díky ultrazvuku. „Rozvinutý nádor vaječníku vede k hubnutí, nebo naopak zvětšení objemu břicha v důsledku tvorby ascitu, metastáz a podobně… Proto i výrazné výkyvy váhy nebo nechutenství by měly ženu přivést k lékaři,“ doplňuje MUDr. Skřivánek.

Věděli jste, že…

  • Rakovina děložního čípku patří celosvětově k nejčastějším nádorovým onemocněním u žen, u nás jí každoročně onemocní okolo 800 pacientek. V průměru každý den jedna česká žena na rakovinu děložního čípku umírá.
  • Ačkoliv díky rozvinutému systému prevence v posledních deseti letech došlo v České republice k poklesu výskytu rakoviny děložního hrdla o 25 % a poklesu úmrtnosti na tento zhoubný nádor o 14 %, stále naše země zaujímá v úmrtnosti na rakovinu děložního čípku 15. nejvyšší místo v Evropě.
  • Výsledky české studie LIBUŠE prokázaly, že mezi českými ženami, které pravidelně navštěvují gynekologické preventivní kontroly, je 7,4 % HPV pozitivních, což odpovídá i evropským datům, podle nichž mezi ženami staršími 30 let lze očekávat asi 6–12 % pozitivních.
  • Bližší informace o projektu World GO Day naleznete na www.worldgoday.org.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.