Gynekologická ordinace

Screening děložního čípku

Už jste letos byla na preventivní  kontrole u svého gynekologa?  Že ne? Pak byste neměla otálet a napravit to. Ročně se v naší zemi diagnostikuje kolem tisíce nádorů děložního čípku a téměř 400 žen na toto onemocnění každý rok zemře.

Vývoj v Evropě
Vývoj nemoci v Evropě

 

 

Na sto tisíc žen u nás připadá devatenáct až dvacet nově odhalených onemocnění za rok. To je vysoká incidence ve srovnání s vyspělými zeměmi, které se dostávají pod deset nových případů na sto tisíc žen. Tato statistika nás řadí až na 13. místo v EU a 11. místo v rámci Evropy.

 

 

 

 

Incidence v zemích východní Evropy + v ČR

 

 

Screening rakoviny děložního čípku

 

zdravý děložní čípek
zdravý děložní čípek

V České republice není dostatečně efektivní vyšetření děložního čípku, upozorňují gynekologové Nemocnice Na Homolce.  Není to jen nedostatkem dosud využívaných metod, ale i nekázní pacientek. Každá žena by totiž měla 1x za rok navštívit svého gynekologa k vyšetření.

děložní čípek s nádorem
děložní čípek s nádorem
napadený čípek rakovinnými buňkami
napadený čípek rakovinnými buňkami

 

 

 

 

 

Jak probíhá?

 

Je sousmotek vatyčástí běžného gynekologického vyšetření. Vyšetření děložního čípku se používá k zachycení buněčných změn na jeho povrchu. Při běžném gynekologickém vyšetření v zrcadlech, proběhne ještě stěr z děložního hrdla (cytologii), který se provádí vatovým tampónem.

Postup je velmi jednoduchý.

Lékař vám bude do pochvy postupně zavádět několik špejlí se smotkem vaty nebo speciální kartáčky. Provede stěry z děložního čípku a vstupu do děložního kanálu. Odběry v žádném případě nebolí a trvají jen několik sekund.

Buňky z vatového tampónu se rozetřou na podložní sklíčko a obarví. Zpravidla se už provádí pod mikroskopem v laboratořích.

 

Běžně se v naší republice dosud používá tato metoda cytologie, při níž se buňky odebrané z děložního čípku kartáčkem nanášejí na sklíčko. Tím se bohužel vzorek částečně znehodnotí, protože řadu buněk se na sklíčko vůbec nepodaří přenést, některé se přenosem poškodí, další se na sklíčku překrývají apod., což výsledky mikroskopického vyšetření může významně zkreslit.

 

Nový screening děložního čípku

Odběrovka liquid based cytologie
Odběrová sada liquid based pro nový screening

Gynekologie Na Homolce proto už před rokem zavedla do své praxe nové laboratorní testy a nový postup v záchytu a sledování rizikových pacientek, který je spolehlivější než dosavadní celorepublikově zavedená praxe. Metoda odběru cytologie na sklíčko, používaná už padesát let, má totiž jeden závažný nedostatek – spolehlivost, že se případné patologické změny buněk odhalí, je jen 60 až 80 procent.

Nemocnice spolupracuje s Bioptickou  laboratoří v Plzni, která poskytuje spektrum spolehlivějších laboratorních testů.

Jsou to

 1. rozšíření o testy na přítomnost virů HPV a jejich specifikaci
 2. cytologický rozbor spolehlivější metodou LBC
 3. obranný molekulárně-genetický test schopnosti buněk zajistit ochranu před vznikem zhoubného nádoru děložního čípku,tedy test‚ protinádorové brzdy, jak je obrazně nazýván.

Díky spolehlivějším výsledkům lze prodloužit interval sledování u těch klientek, které mají testy negativní, více se věnovat těm rizikovějším a s vysokou pravděpodobností vytipovat ty, které jsou v ohrožení. Těm pak lze zajistit  tu nejlepší odbornou pomoc.

Víte, co je?

Cytologie, neboli buněčná biologie je věda zabývající se studiem buněk. Zahrnuje anatomii buněk a jejich fyziologii, vlastnosti a chování ve vztahu k životním funkcím organismu, a také buněčný cyklus, dělení a smrt buňky; v našem případě tedy buňkami děložní sliznice.

 

Jak funguje nový screening

Automatický mikroskop
Automatický mikroskop

Nová metoda byla vyvinuta v USA a přechází na ni většina států západní Evropy. Rozdíl spočívá v tom, že buňky se ponořením a protřepáním kartáčku opatrně přenesou do ochranného roztoku a na sklo se pak přendají až v laboratoři pomocí speciálního přístroje. Vytvořená tenká vrstva buněk na skle je základem kvalitního a velmi spolehlivého výsledku mikroskopického rozboru. Kromě pracovníků laboratoře výsledky vyhodnocuje také speciální software.

 

 

Výhody pro nový screening děložního čípku

 

Imager – počítačová analýza obrazu
Imager – počítačová analýza obrazu

Jedná se o metodu tzv. liquid based cytologie (LBC – ThinPrep Pap test), tedy o přenos setřených buněk z povrchu děložního čípku do speciálního tekutého média, které udržuje odebrané buňky v nezměněné kvalitě po dobu několika týdnů. Kromě zmíněné vysoké kvality zhotovených preparátů určených pro mikroskopické hodnocení je třeba jako výhodu zdůraznit zařazení počítačové analýzy obrazu (Imaging system), která výrazně zpřesňuje diagnostiku a rozpozná i ojedinělé přednádorové či nádorové změny.

Další výhodou tohoto vyšetření je možnost v časovém odstupu i několika týdnů požadovat další doplňková vyšetření, např. HPV test, aniž by žena musela opět navštívit svého gynekologa.  Lidská chyba této metody je eliminována na minimum.

 

Nová metoda bohužel zatím není plně hrazena ze zdravotního pojištění. Její doporučená cena je 500 Kč.

 

Test na přítomnost vysoce rizikových kmenů papilomavirů (HR HPV)

Test na přítomnost HR HPV, které způsobují nádorové bujení na děložním čípku, by mohl významným způsobem zefektivnit screening u žen nad 30 let věku. V současnosti má každá žena nárok na úhradu tohoto testu od pojišťovny pětkrát za svůj život.

MUDr. Petr Popelka, primář Gynekologického oddělení Nemocnice Na Homolce  ale uvádí, že je škoda, když se tento test u nás běžně nevyužívá.

Incidence a mortalita v ČR
Incidence a mortalita v ČR

 

Pokud je totiž jeho výsledek negativní, znamená to, že žena může být relativně v klidu, protože i kdyby se virem poté nakazila a infekce přetrvávala, než by se u ní případně vyvinul karcinom, trvalo by to v průměru deset let.

Kdyby se tento test využíval v kombinovaném screeningu s cytologií, nemusely by ženy s negativními výsledky testů chodit každý rok na cytologii jako je tomu nyní.

Například v Holandsku zavedli kombinovaný screening už v roce 2013 a ženy starší 30 let, které měly negativní výsledek, jsou zvány na další stěry po 5 letech.

 

Vyšetření „protinádorové brzdy“

Jestliže cytologie prokáže patologické změny buněk odebraných z děložního čípku, přistupuje se obvykle k tzv. konizaci, tj. k operačnímu odstranění kuželu zasažené tkáně děložního hrdla. MUDr. Petr Popelka ale považuje za velmi důležité provést operaci v pravou chvíli, tj. ještě ve stadiu přednádorových změn a přitom ne zbytečně brzy, zejména u žen, které ještě plánují
těhotenství.

„Proto v takovém případě nabízíme speciální molekulárně-genetický test. Jeho cílem je zjistit, zda pacientčiny geny jsou ještě schopny zajistit ochranu před vznikem nádoru. Pokud tato „protinádorová brzda“ nefunguje, pak je nutno přistoupit k dalším vyšetřením, expertní kolposkopii, bioptickému ověření, eventuálně ke konizaci,“ říká primář Popelka.

 

Jak zlepšit prevenci

lupa1

Incidence ve světě
Iniciace karcinomu děložního čípku ve světě

Pro lepší prevenci rakoviny děložního čípku už bylo v poslední době leccos uděláno. Ženy, které zanedbávají pravidelné preventivní gynekologické prohlídky, jsou nově zvány k odběru cytologie dopisem od zdravotní pojišťovny. Také očkování proti HPV se stalo dostupnějším poté, co pojišťovny akceptovaly jeho úhradu u mladých dívek.

 

lupa1

 

 

Mortalita ve světě
Mortalita z karcinomu děložního čípku ve světě

Přesto se dá dělat ještě mnohem víc, tvrdí odborníci, kteří se snaží vylepšit nelichotivou statistiku výskytu a úmrtnosti na toto onemocnění v ČR

 

 

 

 1.  Je třeba důsledně zavést očkování proti HPV jakožto primární prevenci u mladých dívek a dále u žen po odstranění těžkých přednádorových změn (po konizaci).
 2.  Dosáhnout co nejvyšší účasti žen na screeningu – v tom by měly pomoci zvací dopisy od pojišťoven, osvěta a podpora médií.
 3. Velké zlepšení by  přinesl kombinovaný screening, tedy vyšetřování jak cytologie, tak i HR HPV u žen nad 30 let věku.

 

 

Pak by screening děložního čípku byl mnohem efektivnější a předešlo by se mnoha nežádoucím stavům.

 

O problematiiku screeningu děložního čípku se podělili MUDr. Iva Kinkorová Luňáčková z Bioptické laboratoře, s. r. o., v Plzni a MUDr. Petr Popelka, primář Gynekologického oddělení Nemocnice Na Homolce

Jedna odpověď k “Screening děložního čípku”

 1. Simona James 17.11.2018 9:11

  Dobrý den, prosím Vás proč je zakázáno komentovat medikamenty na lékařský předpis? Tento zákaz rozhodne porušuje svobodu slova a názoru. Proč lidi nesmějí vědět nazory ostatních co funguje a co ne? Jsem zdravotní sestra v zahraničí a tento neopodstatněný zákaz je naprosto v rozporu se svobodně vyjádřit ke konkrétní věci. S pozdravem Simona James.
  Prosím o odpověď.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.