AUDIO: Léčbu rakoviny plic komplikuje záchyt v pozdním stadiu

Často se hovoří o tom, že za vznik karcinomu plic si nemocný může sám, protože si ho způsobil kouřením. Svůj názor k tomuto tématu vyslovil prof. Vítězslav Kolek.

Biologickou léčbu a její přínosy u rakoviny plic hodnotí prof. Vítězslav Kolek.

Rakovina plic si celosvětově každých 30 sekund vyžádá jeden lidský život. Uvádí se, že na karcinom plic zemře více pacientů, než na karcinom prsu, střeva a prostaty dohromady.

Veřejnost má nízké povědomí o plicních nádorech

Tento typ karcinomu má neprávem stigma nádoru, za který si lidé mohou sami tím, že kouří. Kouření sice zvyšuje pravděpodobnost tohoto onemocnění, nicméně téměř 30 % nádorů vznikne u pacientů, kteří nikdy nekouřili anebo s kouřením přestali před mnoha lety. Zastánci boje proti kouření potom paradoxně přebíjejí hlasy nemocných pacientů. Pacienti s rakovinou plic totiž většinou nepřežívají tak dlouho, aby se mohli efektivně organizovat v pacientských organizacích, které jsou iniciátory osvětových kampaní.

Rizikové faktory pro vznik karcinomu plic:

  • Kouření: po vykouření 200 000 cigaret se padesátkrát zvyšuje riziko vzniku karcinomu plic
  • Faktory zevního prostředí: ionizující záření, některé chemické látky – např. nikl, arzen, chrom, berylium, oxidy železa, azbest, polycyklické uhlovodíky obsažené v dehtu apod.
  • Nepříznivé faktory všeobecně: nadměrná konzumace alkoholu, nesprávná životospráva, trvalý stres

Současné výsledky léčby jsou neuspokojivé

Reálnou šanci na dlouhodobější přežívání mají prakticky jen nemocní, u nichž se podaří nádor diagnostikovat v časném stadiu. „Pokud chceme pacienta vyléčit, dá se toho dosáhnout pouze operací provedenou u nemocných ve stadiu I a II v určitém okrsku plicní tkáně,“ vysvětluje prof. Vítězslav Kolek, přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc. „Bohužel, onemocnění je většinou odhaleno až v pokročilém stadiu, kdy už není možné kompletní odstranění celého nádoru chirurgickou resekcí a většina nemocných je odkázána na konzervativní způsob léčby ozařováním, chemoterapií a nově i cílenou biologickou léčbu, která v současné době nabízí pacientům schůdnou alternativu chemoterapie,“ dodává prof. Kolek. Nežádoucí účinky klasické chemoterapie totiž u některých pacientů často léčbu znemožňují. Vedlejší účinky cílené biologické léčby jsou naproti tomu natolik zvladatelné, že je možné léčit i ty pacienty, kteří již nemohou podstoupit další chemoterapii.

Se sebemenším podezřením ihned k lékaři

Jen tak se dá urychleně nastartovat diagnostický proces a při zjištění nádoru zahájit terapii. Kontakty na specializovaná centra věnující se diagnostice a léčbě karcinomu plic lze najít na internetových stránkách České onkologické společnosti v sekci pro pacienty na adrese: www.linkos.cz/pacienti.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.