AUDIO: Rakovina plic bývala vzácným onemocněním

Rakovina plic je nebezpečná hlavně tím, že se projeví nejčastěji až tehdy, kdy už je jen obtížně léčitelná. MUDr. Ivona Grygárková z Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc proto nabádá k větší všímavosti k počátečním projevům nemoci.

Počátkem minulého století dokonce natolik, že její objevení bylo odborníky považováno za raritu, která stála za uveřejnění v lékařských časopisech. Kdyby dnes odborníci psali o každém případu rakoviny plic, pak by jen v České republice vyšlo každoročně kolem šesti tisíc publikací.

Svou „kariéru“ nastartoval plicní karcinom v době první světové války

Tehdy byly vojákům v zákopech rozdávány příděly cigaret. Původním účelem bylo zmírnění psychické zátěže přímých účastníků bojů. Návyk se ujal a rozšířil. Teprve po letech se přišlo na to, že kouření má velmi závažné důsledky pro zdraví. Kromě poškození srdce a cév způsobuje rakovinu plic. Ještě v první polovině dvacátého století bylo kouření cigaret a rakovina plic „výsadou“ mužů. Šedesátá léta spolu se sexuální revolucí a emancipací žen vtiskla cigaretu i do ženských ruček i rtíků. Karcinom se zabydlel i v plicích kuřaček, a nejen aktivních. Pasivní kouření, jemuž jsou vystaveny ženy určitých profesí (například servírky, barmanky) či kolegyně a spolubydlící bezohledných kuřáků obou pohlaví, je stejně škodlivé.

Choroba špatné pověsti

Ne nadarmo se říká, že nebýt kuřáků, přišla by jedna třetina onkologů o práci. Karcinom plic má špatnou pověst z mnoha důvodů. Je považován (a ne vždy zcela oprávněně) za chorobu, která se objeví v důsledku svévolného poškozování zdraví, častěji se vyskytuje u lidí s nižší socioekonomickou úrovní (ovšem existují přímo „hvězdné“ výjimky). Na vzniku se zhusta podílí kromě „hřebíčků do rakve“ také alkohol, životní styl, ale i geny. Jeho hlavním příznakem je, že v počátcích v podstatě žádné příznaky nemá. Je třeba nepodceňovat kašel, bolesti na hrudníku, opakované záněty plic a dušnost. Dále nechutenství, chrapot, hubnutí, horečky, vykašlávání krve a celkovou slabost. Nejčastěji, bohužel,bývá karcinom plic rozpoznán až v době, kdy choroba postihuje značnou část plíce nebo kdy už jsou vytvořeny vzdálené metastázy a nemocnému mnoho šancí na přežití nezbývá. Nadějné jsou nové (biologické) léky, které se již osvědčily u karcinomu tlustého střeva nebo prsu. V současnosti se zkoušejí i u plicních zhoubných nádorů.

Prognóza nemocných závisí především na včasné diagnostice

To znamená na stadiu choroby, kdy je započato s léčbou. „Přibližně polovina všech nemocných s primárním zhoubným novotvarem plic umírá do jednoho roku od stanovení diagnózy, během dalšího roku pak ještě čtvrtina výchozího počtu, pět let přežijí 4 % mužů a 5,3 % žen,“ tvrdí MUDr. Jiří Votruba z pražské Nemocnice Na Homolce „Radikálně operovaní pacienti žijí déle než 5 let v závislosti na stádiu choroby. Nemocní, u nichž bylo započato s léčbou ve stadiu jedna (pozn. stadium I označuje malý nádor, který není rozšířen do mízních uzlin a nejsou vytvořeny metastázy), mají šanci prožít pět let až v 70 % případů, se stádiem II (maligní proces postihuje i mízní uzliny) zhruba ve 35 %,“ dodává lékař.

Z onkochirurgického kongresu, který se konal koncem října 2006 v japonském Kjóto, přijeli čeští odborníci se zprávou, že v Japonsku je léčba rakoviny plic úspěšnější než v České republice, zejména díky chirurgické terapii včas objevených nádorů. Zatímco v Česku lékaři operativně odstraní nádor u 10 až 12 procent pacientů, v Japonsku je to až u 70 procent nemocných.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.