AUDIO: Další zprávy o rakovině plic

Příčina vzniku onkologických onemocnění, tedy i rakoviny plic, je biopsychosociální. Říká to Mgr. Zuzana Spurná – primářka Oddělení klinické psychologie z FN U sv. Anny v Brně. Přichází s tímto vysvětlením:

Na evropském onkologickém kongresu v říjnu 2006 v Istanbulu poutal pozornost objev francouzského vědce Williama Jacota. Představil svým kolegům krevní test, jímž by bylo možné odhalit rakovinu plic, která je doposud považována za onkologického „zabijáka číslo jedna“, v samých počátcích.

Tento test umí detekovat specifické látky, které jsou uvolňovány do krve pouze z nádorových buněk. Sám W. Jacot svůj objev komentuje slovy: „Náš test vyžaduje ještě rozsáhlé klinické výzkumy a osvědčí-li se, pak s jeho použitím pro širokou veřejnost můžeme počítat nejdříve za deset let.“ Už v současnosti by jej potřebovalo zhruba dva miliony kuřáků. Přesně tolik plicních karcinomů se ročně na světě diagnostikuje.

Ženy kuřačky jsou dvakrát více ohroženy rakovinou plic než muži

Tvrdí to zpráva týmu Claudie Henschekeové z Cornellova lékařského centra Presbyteriánské nemocnice v New Yorku.  Mají prý ale zase větší naději, že se uzdraví. Vědci sledovali 7 498 žen a 9 427 mužů, kteří byli vyšetřováni v období mezi rokem 1993 a 2005 pro podezření na plicní karcinom a bylo jim v době prvního vyšetření minimálně 40 let. Všichni sledovaní byli (bývalými) kuřáky. Na začátku sledování nebyl ani u jediného člověka zjištěn karcinom. V průběhu studie onemocnělo 156 (ex)kuřaček (2 %) a 113 (ex)kuřáků (1,2%). C. Henschkeová z toho usuzuje, že při stejné expozici cigaretovému kouři mají ženy zatím z neznámých důvodů větší riziko vzniku rakoviny plic než muži. Na druhou stranu ženy tomuto onemocnění podlehnou o 52 % méně často – a to dokonce bez ohledu na další kritéria, kterými jsou délka kouření, stadium choroby nebo typ léčby. Proč tomu tak je, to je předmětem dalších intenzivních výzkumů. Možná další plus pro estrogeny?

Ze závěrů studie Henschkeové pro ženy vyplývá, že s kouřením je lépe vůbec nezačínat a že kuřačky by se měly dříve odhodlat k vyšetření. Mají větší šanci na vyléčení.

Totéž platí i pro české ženy

Výskyt plicního karcinomu u žen v Česku donedávna stále stoupal, zatímco u mužů došlo ke stagnaci. Podle MUDr. Jiřího Votruby činil počet nových případů v roce 1980 celkem 97,1 na sto tisíc mužů a 10,6 případů na sto tisíc žen. Nejvíce nových onemocnění bylo zjištěno u mužů v roce 1996 (101/100 000), u žen to bylo v témže roce 23/100 000. V roce 2000 počet nových případů u mužů již mírně poklesl (92/100 000), ale u žen stále stoupal. Za dvacet let se téměř ztrojnásobil a dosáhl hodnoty 26,1 (na 100 000).

Přesná smutná data

„V České republice je díky instituci Národního onkologického registru možné hodnotit časový vývoj ve výskytu a úmrtnosti nádorových onemocnění plic již od roku 1977,“ říká Mgr. Adam Svobodník, Ph.D. „Zatímco u mužů můžeme pozorovat stabilizaci až mírný pokles počtu nově zjištěných případů onemocnění od roku 1992, u žen byl trend nežádoucího nárůstu zastaven až v roce 2002 a 2003, kdy došlo k mírnému poklesu v četnosti nově zjištěných případů. Data za období let 2004 až 2006 nejsou zatím dostupná,“ potvrzuje Svobodník slova MUDr. Votruby. „Dosud nejvyšší přírůstek počtu nádorů plic byl u žen zjištěn v roce 2001, kdy dosahoval celkového počtu 1 442 nově zjištěných případů (tedy 27,5 na 100 tisíc žen), v roce 2003 to bylo již „jen“ 1 399 nově zjištěných nemocných (tedy 26,7 případů na 100 tisíc žen.). V roce 2003 v České republice na zhoubné nádory plic zemřelo celkem 1205 žen. Pro srovnání uveďme, že u mužů bylo v roce 2003 zjištěno celkem 4 596 nových případů onemocnění, tedy výskyt dosahoval hodnoty 92,4 na 100 tisíc mužů, v tomto roce na plicní nádory celkem 4 008 mužů zemřelo,“ upřesňuje statistik.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.