Průvodce vyšším věkem – pro seniory a jejich pečovatele

Na trh přichází nová publikace, která je určena všem, kteří se aktivně zajímají o problematiku stáří a stárnutí. Užitečné informace v ní najdou pečovatelé z řad laiků i profesionálů. Na publikaci se podíleli nejen přední čeští gerontologové a geriatři, ale i odborníci dalších medicínckých oborů, kultury a sociálních záležitostí, do jejichž péče senioři spadají, takže pomůže i lékařům jiných specializací.

V úvodu knihy čtenář nalezne důležité informace o možnostech ovlivnění zdravotního stavu seniora.

Kniha se zmiňuje o vlivu deprese, která je u seniorů stále podceňována, přestože jde o léčitelnou chorobu. Další statě se věnují poruchám výživy ve stáří, především podvýživě a malnutrici jakožto základním příčinám naprosté většiny úmrtí v nemocnicích.

Součástí kapitoly o demencích a poruchách kognitivních funkcí jsou i praktické návody jak trénovat paměť.

Za důležité považujeme též texty pojednávající o zásadách zdravé výživy a pohybové aktivitě seniorů.

Autoři zdůrazňují rovněž význam kultury, vzdělávání a společenských aktivit, jež výrazně zvyšují kvalitu života seniorů. V závěru knihy se pak věnují otázkám sociálních služeb a domácí péči o seniory. Autorka tu uvádí praktické rady a návody, jak postupovat v konkrétních situacích. Přehled možností poskytovaných sociálních služeb bude jistě velmi ceněnou částí této kapitoly.

Mottem knihy by mohla být věta z předmluvy: Hlavním naším cílem v přípravě na stáří a stáří samotném by mělo být co nejdéle udržet to, co jsme se naučili v prvních třech letech života – vzpřímené držení těla, chůzi, řeč a touhu poznávat.

Průvodce vyšším věkem

Manuál pro seniory a jejich pečovatele
Autoři: Iva Holmerová, Božena Jurašková, Dana Müllerová, Lucie Vidovićová,
Lada Habrcetlová, Martin Matoulek, Jitka Suchá, Marta Šimůnková

ISBN 978-80-204-3119-6
Formát 156 × 232 mm
208 stran barevně
Doporučená cena 290 Kč

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.