První česká klinika adiktologie navazuje na odkaz docenta Skály

První česká klinika adiktologie, zaměřená na léčbu, prevenci a výzkum závislosti na alkoholu i nelegálních drogách, byla dnes otevřena v Praze. Vznikla ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) spojením Centra adiktologie a Oddělení pro léčbu závislostí. Navazuje na dílo zakladatele léčby závislosti docenta Jaroslava Skály, který v roce 1951 založil u Apolináře první záchytku na světě jako zdravotnické zařízení. 

Apolinář je nejstarší nepřetržitě fungující zařízení pro léčbu závislostí v ČR a bylo modelem pro většinu ostatních pracovišť. Podle přednosty kliniky Michala Miovského je klinika průkopníkem sjednocujícího přístupu oboru, který vedle diagnostiky, prevence a léčby zahrnuje i vymáhání práva a drogovou politiku.

První protialkoholní oddělení u Apolináře založil docent Skála v roce 1948. Záchytka tu byla v letech 1951 až 1993, kdy ji nahradilo první detoxifikační lůžkové oddělení v ČR pro pacienty s odvykacími stavy před nástupem na léčbu závislosti.

V roce 1967 bylo u Apolináře otevřeno Středisko pro děti, mládež a rodinu, v roce 1971 v Lojovicích první pobočka v ČR pro léčbu žen. Ta je teď součástí pražského pracoviště, kde od roku 1948 nepřetržitě funguje mužské lůžkové oddělení. Od téhož roku zde pracuje nejstarší sociaterapeutický klub KLUS.

Oddělení léčby závislostí otevřelo v roce 1996 první ambulanci pro pacienty závislé na alkoholu, o rok později první metadonový substituční program pro narkomany a v roce 2002 ambulanci pro pacienty závislé na nealkoholových drogách.

Klinika má sedm pracovišť – lůžkové oddělení pro muže, ženy a detoxifikační, centrum metadonové substituce, pro psychoterapii a rodinnou terapii a ambulance pro alkoholové a nealkoholové závislosti. Bude vedle léčby a výzkumu zajišťovat také výuku studentů medicíny a stomatologie v pregraduálním i magisterském studiu a připravuje se na akreditaci pro postgraduální studium v češtině a angličtině.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.