První pomoc

Informovanost a pohotová reakce nejsou nikde účinnější než v případě ohrožení lidského života a zdraví. Tato neocenitelná publikace, jejímž autorem je zkušený profesionální záchranář, přehledným a vyčerpávajícím způsobem seznamuje s obecnými zásadami poskytování první pomoci.

Autor respektuje doporučení aktuálních směrnic pro resuscitaci ILCOR, všem potenciálním laickým zachráncům se tak dostává do rukou ucelená příručka sestavená na bázi nejnovějších poznatků.
Zpracováno podle Resuscitation guidelines – nových směrnic pro resuscitaci doporučených pro výuku.

O autorovi:
MUC. Jan Bydžovský, DiS., absolvoval gymnázium, střední zdravotnickou školu – obor všeobecná sestra, vyšší zdravotnickou školu – obor diplomovaný zdravotnický záchranář. V současné době studuje poslední ročník Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství. Současně pracuje ve funkci zdravotní sestry u lůžka interní JIP v nemocnici v Kutné Hoře. Zabývá se především medicínou akutních stavů a přednemocniční neodkladnou péčí.

GRADA 2009, 76 stran, 79 Kč

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.