AUDIO: Poruchy štítné žlázy v těhotenství

Doc. Zdenka Límanová z III. interní kliniky VFN a 1. LF UK zdůrazňuje nutnost preventivního vyšetřování těhotných žen v prvním trimestru těhotenství kvůli možným poruchám štítné žlázy.

V těhotenství dochází k fyziologické adaptaci štítné žlázy (ŠŽ) na zvýšené nároky pouze při dostatečném zásobení jódem a její dostatečné funkční kapacitě. Odhalení poruchy ŠŽ a zahájení léčby v časném těhotenství může přispět ke správnému neuropsychologickému vývoji plodu. Než se plodu vytvoří vlastní štítná žláza (po ukončení prvního trimestru gravidity) je zcela závislý na dodávce tyroxinu (hormon štítné žlázy) matkou. Snížení hladiny hormonů ŠŽ u matky v časném stadiu embryonálního vývoje může mít za následek i některé jeho poruchy.

Vyšetřování štítné žlázy v graviditě je nezbytné

K tomuto postoji došli specialisté na základě řady studií i osobních zkušeností. Položili si otázku, zda vyšetřovat ženy cíleně či celoplošně, kdy a které ukazatele jsou nejvýtěžnější.

V letech 2005 – 2008 bylo vyšetřeno 5520 žen v 1. trimestru těhotenství

V Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK (ÚKBLD) byly u těchto žen s jejich informovaným souhlasem stanoveny parametry funkce štítné žlázy (TSH – tyreostimulační hormon, anti TPO – protilátky proti štítné žláze, resp. stanovení volného tyroxinu FT4). O pozitivním nálezu byl informován ošetřující gynekolog. Těhotná měla možnost okamžité návštěvy na endokrinologii. Na základě výsledků vyžadovalo podrobnější vyšetření celkem 15 % (780) žen. Aktuální poruchu funkce mělo 420 žen a další vyžadovaly sledování s ohledem na možné komplikace po porodu nebo při dalším těhotenství.

Diskuze o vyšetření štítné žlázy v graviditě probíhá celosvětově a jednoznačné doporučení ke screeningu je především u rizikových žen (onemocnění štítné žlázy v rodině). Rodinnou nebo osobní rizikovou anamnézu mělo v souboru sledovaných pouze necelých 20 % žen, proto se tým odborníků jednoznačně přiklání k celoplošnému vyšetřování.

V dubnu 2008 se konal Společný den České endokrinologické společnosti a České společnosti klinické biochemie JEP (J. E. Purkyně). V jeho závěrech byla potvrzena nezbytnost vyšetření tří ukazatelů (TSH, FT4 a anti TPO protilátky) v rané fázi těhotenství, případně ještě před otěhotněním.

V současné době probíhá projekt VZP zaměřený na vyšetřování funkce ŠŽ v těhotenství

Spolupracují na něm ordinace gynekologů, vybraní endokrinologové a 13 vybraných laboratoří. Cílovou skupinou projektu jsou těhotné ženy, klientky VZP (do 11. týdne těhotenství) bez příznaků poruchy štítné žlázy a bez onemocnění štítné žlázy v anamnéze (ženy s příznaky a ženy s pozitivní anamnézou mají vyšetření hrazeno ze základního fondu).

Cíl projektu

Jde o zachycení žen s hypotyreózou (nedostatečnou funkcí štítné žlázy), která ohrožuje fyziologický vývoj plodu, především vývoj CNS (centrálního nervového systému). V případě zjištění vysoké hladiny protilátek proti štítné žláze je možné včas podchytit případný rozvoj poporodní tyreoditidy (zánět štítné žlázy) u matky. Jde zároveň o ověření efektivity vyšetřování a funkčnost nastaveného schématu spolupráce gynekolog, laboratoř, endokrinolog a těhotná žena. Vyšetřování je prováděno u těhotných po jejich písemném informovaném souhlasu.

Z Fondu prevence VZP ČR byla Správní radou VZP ČR na tento pilotní projekt schválena částka ve výši 3 mil. Kč. Gynekolog do 11. týdne těhotenství zajistí odběr krve, laboratoř vyšetří TSH, FT4 a anti TPO. Výsledek je okamžitě doručen gynekologovi, v případě patologického výsledku urgentně, gynekolog ženu informuje a bezprostředně předá do péče spolupracujícího endokrinologa.

Až 15 % žen nad 50 let má lehce sníženou funkci štítné žlázy

Tyto ženy o tom často vůbec nevědí. Proto by právě ony měly být druhou cílovou skupinou (po těhotných), na kterou by lékaři v budoucnu chtěli zaměřit prevenci a prosadit, aby v rámci preventivních prohlídek bylo vyšetření štítné žlázy u nich zajištěno v určitých cyklech.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.