Dnes je Světový den hepatitid – World Hepatitis Day 2009

Virovým zánětem jater typu C je podle odhadů celosvětově infikováno 170 milionů lidí. Toto číslo představuje 3 % světové populace. Ročně jsou nově infikovány 3-4 miliony osob. V  České republice je každoročně hlášeno kolem 1000 nových případů zákeřné žloutenky typu C, proti které neexistuje preventivní očkování.

Cíl Světového dne hepatitid

Tento den se snaží připomenout existenci virového zánětu jater a přispět zamezení šíření nakažlivé a vysoce zákeřné žloutenky C. Téma má velmi úzkou vazbu zejména na drogovou problematiku. U narkomanů, kteří užívají drogy injekčně, byl zjištěn stokrát vyšší výskyt žloutenky C v porovnání s běžnou populací v ČR. U té jsou infekcí zasaženy tři desetiny procenta, mezi injekčními narkomany je to však v průměru 35 procent a u dlouhodobých uživatelů drog už více než 60 procent.

Nebezpečné jsou všechny aktivity, při kterých může dojít k přímému kontaktu s lidskou krví

Vysoce rizikové je použití špatně sterilizovaných nástrojů, které se dostávají do opakovaného styku s lidskou krví různých osob – opakované použití jehel při aplikaci nitrožilních drog, piercing, tetování či akupunktura. Nebezpečné je rovněž používání cizích osobních věcí, jako jsou hřebeny, zubní kartáčky, žiletky apod., neboť na nich může zaschlá krev ulpět. U pohlavního styku je riziko přenosu nízké, nicméně není zanedbatelné. Při poškození sliznice pohlavního ústrojí (záněty, infekce) nebo u rizikových sexuálních praktik, při kterých hrozí kontakt krve s krví (např. sex při menstruaci), už je riziko podstatně vyšší. Do roku 1992 se u nás neprováděly testy na přítomnost viru v krvi. Lidé, kteří dostali krevní transfúzi před tímto rokem, mohou být nakaženi a nemusí si být infekce vědomi, pokud se u nich nerozvinuly příznaky onemocnění. Žloutenka C se nepřenáší při běžném kontaktu jako objímání, líbání, podání ruky, vzduchem či jídlem.

Pokud má člověk třeba jen malou pochybnost, zda náhodou také nepatří mezi nakažené jedince, může každý všední den od 8 do 16 hodin zatelefonovat na anonymní bezplatnou linku 800 33 11 22 a poradit se s odborným lékařem. Role odborného garanta kampaně se v ČR ujala Česká hepatologická společnost ČLS JEP, www.ceska-hepatologie.cz. Zdrojem informací jsou také internetové stránky www.zloutenka-c.cz.

Péče o pacienty s virovými hepatitidami je v České republice na vysoké úrovni

Společnost Roche nabízí biochemickým laboratořím a zdravotním ústavům metody pro stanovení diagnózy virové hepatitidy C a dále metody pro sledování virové zátěže u pacientů, kteří jsou léčeni pegylovaným interferonem, event. v kombinaci s léčivým přípravkem ribavirinem. Jde o dva základní typy vyšetření. První stanovuje protilátky proti strukturám viru HCV. Tato diagnostika umožňuje odhalit onemocnění se zpožděním 8 až 10 týdnů po infekci. Modernější metoda stanovuje unikátní technologií polymerázové řetězové reakce, PCR (Polymerase Chain Reaction) přímo původce nemoci – virus HCV. Společnost Roche je celosvětovým vlastníkem patentu této metody. Zásadní výhodou stanovení přímo původce viru je včasný záchyt infikovaných jedinců, odezva je pozitivní za 7 dní od infekce. Ve většině zemí Evropské unie se přímé stanovení viru používá v transfuzní službě k odhalení infikovaných krevních přípravků. To se bohužel netýká České republiky.

Léčba pacientů infikovaných hepatitidou

Nijak se u nás neliší od léčebných postupů používaných v nejvyspělejších státech světa a podobné jsou i terapeutické výsledky. Léčba je dostupná všem pacientům, kteří ji potřebují, a je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Hlavním úkolem současnosti je aktivní vyhledávání a léčba nemocných s chronickými hepatitidami B a C, dříve než se u nich onemocnění dostane do pokročilých stadií, kdy je již kvalita a délka jejich života výrazně ovlivněna a léčebné možnosti omezeny. Neléčený, chronicky probíhající virový zánět jater typu C se naplno projeví po dvaceti až třiceti letech a může skončit jaterní cirhózou nebo rakovinou jater. Konečná fáze hepatitidy C je v současné době nejčastějším důvodem pro transplantaci jater.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.