Rozbitý teploměr v nemocnici a jeho finanční úhrada

Dobrý den, mám k vám dotaz. Dne 6. 8. 2009 jsem rodila v nemocnici Brandýs nad Labem. Bohužel jsem rozbila nedopatřením teploměr, tzv. rychloběžku. Sestra na mne vyjela s tím, že si to zaplatím. Když jsem chtěla doklad, tak mi hodila nový teploměr a řekla, že kdyby se mě někdo ptal, že se musím přiznat. Ještě mě posílala do lékárny, jako ženu v šestinedělí. Nepřijde mi to normální. Měla na takové jednání právo? Děkuji vám za odpověď a váš čas.

JUDr. Ondřej Dostál:
Z hlediska práva je možno věc posoudit jako případ jednoduché odpovědnosti za škodu. Občanský zákoník uvádí v § 415, že každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám mj. na majetku – jde o tzv. obecnou prevenční povinnost. V §420 se dále uvádí, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti, přičemž odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. V § 441 se konečně uvádí, že byla-li škoda způsobena také zaviněním poškozeného, nese škodu poměrně; byla-li škoda způsobena výlučně jeho zaviněním, nese ji sám.

Pokud jste rozbila teploměr, vznikla tak nemocnici vaším jednáním škoda na majetku. Je však třeba zjistit, zda jste jednala zaviněně, tedy zda lze ve vašem jednání spatřovat alespoň nedbalost (úmyslnou formu zavinění nepředpokládám). Pokud jste rozbila teploměr z prosté neopatrnosti, nedbalostní zavinění by mohlo být shledáno; pokud jste však teploměr rozbila například nějakým mimovolním pohybem v průběhu porodu, potom by zde zavinění nebylo a vy byste za škodu neodpovídala.

Ustanovení o spoluzavinění poškozeného zde uvádím proto, že dle mého názoru je též věcí správné organizace vybavení pokojů rozmisťovat přístroje na pokojích tak, aby nemohly být snadno shozeny či poškozeny.  Nemocniční personál by měl počítat s tím, že někdy mají na starosti pacienty hůře pohyblivé či dezorientované, od kterých nelze očekávat obvyklou opatrnost. Pokud tedy pracovník nemocnice odložil teploměr tak, že ho rodička mohla snadno omylem rozbít, ač jej bylo možno umístit na bezpečnější místo, potom je možno na straně pracovníka nemocnice shledat též porušení prevenční povinnosti a spoluodpovědnost za část škody.

Podle § 55 zákona 20/1966 Sb. jsou zdravotničtí pracovníci povinni vykonávat zdravotnické povolání svědomitě, poctivě, s hluboce lidským vztahem k občanům a s vědomím odpovědnosti ke společnosti. Je naprosto v pořádku požadovat po pacientovi, který způsobil v nemocnici škodu, aby ji  nemocnici nahradil v té míře, v jaké za ni odpovídá. Za vhodnější bych však považoval, aby se tyto skutečnosti neřešily s nemocným během hospitalizace, kdy se nachází ve slabším vyjednávacím postavení; toto je možno vyřešit buď při propuštění uzdraveného pacienta z nemocnice, nebo během hospitalizace s někým jiným (například příbuzným pacienta), kterého pacient zmocnil, aby za něj jednal. Pokud vás sestra jako hospitalizovanou pacientku poslala do lékárny koupit nový teploměr, je to dle mého názoru nevhodný postup.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.