Sloni, kteří loupí úrodu na polích, prý žijí ve stresu

Sloni, kteří v Keni hledají potravu v blízkosti lidí, prožívají větší stres než jejich spořádaní soukmenovci v divočině. Zjistili to vědci, kteří našli zvýšenou hladinu stresových hormonů v trusu zanechaném slony po nájezdech na obdělávané oblasti. Vědci, kteří o studii informovali v odborném časopise Animal Conservation, z toho vyvozují, že je to projev inteligence, jelikož sloni si zřejmě dobře uvědomují riziko svého počínání.

Trus slonů-zlodějů obsahoval zvýšenou hladinu glukokortikoidů, tedy hormonů produkovaných kůrou nadledvin a vyplavovaných v zátěžových situacích.

V Keni sloni nejsou omezeni na pohyb výhradně v národních parcích a rezervacích. Dostávají se do blízkostí polí a hledají na nich kukuřici nebo brambory.

Výzkumu se zúčastnili odborníci z Missourské univerzity a ochránci přírody z Nairobi. Srovnali obsah trusu slonů po nájezdu na úrodu a slonů, kteří se nevzdálili z národního parku. Z analýzy vzorků se určoval věk a pohlaví zvířete a také hladina stresového hormonu. Jeho přítomnost v trusu svědčí o tom, že zvíře muselo stresující okamžik prožít v minulých 30 hodinách, což je doba, za niž potrava projde trávicím ústrojím.

Ukázalo se, že sloni z rezervace Maasi Mara, která je obklopená obdělávanými poli, měli v trusu mnohem víc glukokortikoidů než sloni z odlehlejšího parku Amboseli. Zvířata z Maasi Mary jsou víc stresována častějším stykem s lidmi a auty, takže čelí zátěži, i když zrovna neloupí na polích. A když loupí, pak je často lidé pronásledují a napadají.

„Je pravděpodobné, že u tak inteligentních a sociálních zvířat hladina glukokortikoidů stoupá už před razií na úrodu, protože si ta zvířata jsou vědoma rizika svého chování,“ řekla šéfka výzkumu Marissa Ahleringová.

Sloní zátahy způsobují místím zemědělcům značné škody, takže mnozí neváhají na zvířata střílet a pokoušejí se je otrávit. Ochránci přírody se proto snaží najít jiné způsoby, jak slony odradit. Úrodu má chránit elektrické oplocení, varovné systémy, strážci, pepř nebo ploty sestavené ze včelínů.

Ahleringová a její kolegové od svého výzkumu očekávají, že pomůže pochopit chování slonů a zredukovat konflikty mezi loupeživými zvířaty a rozhořčenými farmáři.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.