Střeva jsou branou k našemu fyzickému i psychickému zdraví

Polovina Čechů ví, že naším největším imunitním orgánem jsou střeva. Na druhé straně jen třetina z nás o ně vědomě pečuje. Toto a řadu dalších zjištění v oblasti péče o rovnováhu střevní mikrobioty přináší přední farmaceutická společnost STADA prostřednictvím výsledků svého nedávného průzkumu mezi českou dospělou populací1. U příležitosti Světového dne mikrobiomu (27. 6.) tak upozorňuje na přínos střevní mikrobioty pro naše celkové zdraví a pohodu.

V dnešní době stále více roste povědomí o důležitosti střev a zejména střevní mikrobioty. Jedná se o soubor všech mikroorganismů, které obývají naše střeva. Zdravý člověk má ve svých střevech okolo 1 000 různých bakteriálních druhů. A mnohonásobně větší je pak mikrobiom, což je soubor genomů všech mikroorganismů sídlících ve střevě.

Základní funkcí střev je trávení potravy a absorpce živin do našeho těla. Nicméně role střev, potažmo střevní mikrobioty, je pro naše celkové zdraví mnohem významnější. Ve střevech se tvoří více než 70 % imunitních buněk, jsou tak naším největším imunitním orgánem.

Ve střevech se též tvoří 90 % serotoninu, známého jako hormon štěstí. Střeva proto ovlivňují i to, jak se cítíme a naši celkovou náladu. Toto propojení je označováno jako osa „střeva–mozek“. Navíc střeva prostřednictvím imunitních buněk ovlivňují v podstatě všechny systémy našeho těla. Z tohoto důvodu se ustálilo také odborné označení osa „střevo–plíce“, „střevo–játra“ a střevo–kůže“. Střeva ovlivňují rovněž náš metabolismus, tj. práci našeho těla s tuky a cukry.

Pečujte dobře o svá střeva, odvděčí se vám celé tělo

Dodržování zdravého životního stylu je klíčem k podpoře rovnováhy střevní mikrobioty. Na co bychom tedy měli zejména dbát?

První oblastí je zdravé stravování. Mezi pestrou a vyváženou stravu je dobré zařadit zeleninu, ovoce, luštěniny a celozrnné cereálie, tedy potraviny mimo jiné bohaté i na vlákninu. Rovněž fermentované potraviny, jako jsou např. jogurty, kimči a tempeh, které jsou plné živých mikroorganismů (laktobacilů a dalších). Do vyváženého stravování patří též zdravější zdroje tuků. Z bílkovinových zdrojů je preferované rybí nebo bílé maso. Vhodné jsou také doplňky stravy bohaté na vlákninu a živé mikroorganismy. Naopak se doporučuje omezit konzumaci cukrů a průmyslově zpracovaných potravin.

Pokud se nám nedaří pravidelně konzumovat pestrou a vyváženou stravu, což může vést ke snížené diverzitě střevní mikrobioty, je vhodné do stravy pravidelně doplňovat probiotika a prebiotika prostřednictvím doplňků stravy, např. značky Biopron.

Dostatečný spánek je jeden z aspektů, který může ovlivňovat obezitu. Protože náš trávicí systém pracuje přesčas s malým nebo žádným odpočinkem, může docházet k jeho přetížení a oslabení.

Pohyb je základní součástí zdravé funkce střev, proto je dobré se věnovat pravidelné fyzické aktivitě. Pravidelný pohyb udržuje v pohybu nejen naše tělo, ale také naše střeva, což má pozitivní vliv na správné trávení.

Vyhýbání se stresu přispívá k všeobecné vitalitě. Stres je jedním z faktorů podílejících se na vzniku mnoha onemocnění. Doporučuje se tedy si najít způsob, jak se i během rušného dne uvolnit např. krátkou meditací nebo pauzami mezi prací. Vhodné je také dopřávat si pravidelný odpočinek. Cirkadiánní (spánkový) rytmus úzce souvisí se serotoninergním systémem a hladinou serotoninu.

A jaké je současné povědomí Čechů o střevní mikrobiotě?

Polovina z nás ví, že největším imunitním orgánem jsou střeva. Tuto znalost mají častěji ženy, lidé s vyšším vzděláním a pak věková skupina 30–59 let. Naproti tomu mladší dospělá generace do 29 let potvrdila správnou odpověď jen z jedné třetiny.

Skoro 40 % české populace však neví, co termíny mikrobiota a mikrobiom znamenají, byť 13 % z nich již tyto pojmy alespoň slyšelo. Na druhé straně téměř 35 % respondentů průzkumu potvrdilo, že o svá střeva vědomě pečují.

Necelá polovina Čechů potvrdila užívání probiotik a prebiotik v podobě doplňků stravy, většinou ale nepravidelně (32 % uvedlo, že tyto doplňky stravy užívá náhodně). Pravidelně užívá probiotika necelých 16 %. Podobný procentuální poměr užívání probiotik potvrdili i rodiče u svých dětí.

Podpora při užívání antibiotik a při střevních problémech jsou hlavní důvody pro užívání probiotik

Probiotika v podobě doplňků stravy Češi nejčastěji berou pro podporu obnovení střevní rovnováhy při a po užívání antibiotik (38 %), dále jako dlouhodobou péči při střevních problémech (34 %), celoroční udržování rovnováhy střevní mikrobioty pro podporu imunity (33 %), nebo podporu imunity při nemoci (32 %) a jako podporu při střevních problémech (24 %). Pro muže je hlavním důvodem udržování rovnováhy střevní mikrobioty podpora imunity, což potvrdila i nejmladší věková skupina do 29 let, a častěji se řídí doporučením lékaře. Ženy probiotika volí hlavně po léčbě antibiotiky a také při střevních obtížích.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.