Světový den ledvin letos již pátým rokem

Světový den ledvin letos 11. března již pátým rokem upozorní na alarmující nárůst chronického onemocnění tohoto životně důležitého orgánu. Jeho cílem je zvýšit informovanost především laické veřejnosti o těchto problémech, možnostech jejich včasného odhalení, prevence a léčby. V letošním roce bude hlavní pozornost zaměřena na vztah mezi chronickým onemocněním ledvin a cukrovkou, uvedli organizátoři.

Diagnóza postižení ledvin u diabetiků je podle přednosty Kliniky nefrologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Vladimíra Tesaře jednoduchá, spočívá ve vyšetření moči na bílkovinu albumin a vyšetření kreatininu v krvi. Každý diabetik by měl o tom, zda laboratorní nálezy ukazují na postižení ledvin, vědět a dodržovat léčbu.

Mezi další rizikové skupiny patří podle Tesaře lidé nad 50 let, pacienti s vysokým krevním tlakem, s onemocněním srdce a cév a s onemocněním ledvin u pokrevních příbuzných. Vyšší riziko chronického onemocnění ledvin mají také kuřáci.

Zájemci o vyšetření, která odhalí chronické onemocnění ledvin, mohou být ve čtvrtek 11. března mezi 13:00 a 15:00 v rámci Světového dne ledvin zdarma vyšetřeni v odběrovém centru v přízemí Fakultní polikliniky Všeobecné fakultní nemocnice, Praha 2, Karlovo náměstí 32.

V Česku trpí významně sníženou filtrační funkcí ledvin půl milionu obyvatel. Nemoc, která může mnoho let probíhat bez příznaků, představuje zvýšené riziko onemocnění srdce a cév: infarktu myokardu, srdečního selhání, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin, a může vyústit až v selhání ledvin, které vyžaduje náhradu jejich funkce dialýzou či transplantací. Nejčastější příčinou chronického selhání ledvin je diabetes, lidově cukrovka, především 2. typu.

Zcela zásadní pro zvládnutí onemocnění ledvin je u diabetiků co nejčasnější diagnóza, protože časná fáze onemocnění je podstatně lépe ovlivnitelná léčbou. Léčba spočívá zejména v kontrole diabetu, zvýšeného krevního tlaku, užívání léků snižujících působení hormonu angiotenzinu II a krevních tuků (lipidů). Léčbou je možné nejen výrazně zpomalit progresi onemocnění a riziko selhání ledvin, ale i významně snížit riziko onemocnění srdce a cév, uvádí Tesař.

Cukrovku má v ČR každý desátý občan, ve věku nad 60 let už každý čtvrtý. Až třetina diabetiků o své nemoci neví. Postižení ledvin se během života vyvine asi u třetiny pacientů s diabetem. Podle statistik je až u poloviny pacientů s diabetem chronické onemocnění ledvin nediagnostikováno a méně než 10 procent diabetiků si jeho riziko uvědomuje. Postižení ledvin dále zvyšuje již tak vysoké kardiovaskulární riziko diabetiků. Většina pacientů se selhání ledvin nedožije, protože předčasně umírá na kardiovaskulární onemocnění.

Dialýzou či transplantací ledvin se v České republice léčí zhruba 8000 obyvatel, náklady na tuto léčbu představují v případě dialýzy minimálně milion korun ročně. Léčba pacientů s transplantovanou ledvinou je významně levnější.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.