Téměř polovina lidí v ČR bere nějaký lék, vitaminy či doplněk

Téměř polovina Češek a Čechů bere nějaký lék, vitaminový či potravní doplněk, nejčastěji na tlak, bolest, chřipku a nachlazení, ženy častěji než muži. S věkem přibývá těch, kteří užívají lék na recept, u volně prodejných to neplatí. Zjistili to statistici v Evropském výběrovém šetření o zdravotním stavu (EHIS CR), které bylo zaměřeno na užívání léků a bolest. Bolesti trápily v posledních čtyřech týdnech 36 procent mužů a 45 procent žen.

Podle šetření z roku 2008, jehož výsledky statistici nyní zveřejnili, bralo v posledních dvou týdnech léky na recept 52 procent dotázaných. Mezi muži 41,5 procenta, mezi ženami 62,3 procenta, ovlivnila to antikoncepce. I když se ale zohlední, berou ženy léky 1,4krát častěji než muži.

Nejméně užívají léky lidé ve věku 25 až 34 let, jen každý pátý, s věkem počty rostou až k téměř 89 procentům mezi seniory nad 75 let. Po odečtení žen, které berou hormony, užívají léky na recept nejméně ženy mezi 25 až 34 lety, 29 procent, nejvíce seniorky nad 75 let, přes 93 procent. Ve srovnání se stejným šetřením z roku 2002 se podíl mužů užívajících léky na recept nezměnil, u žen byl mírný pokles, zejména ve skupině 65 až 74 let.

Léky na tlak bere pětina dotázaných, na klouby každý devátý, na bolesti krku a zad každý desátý. Léky na alergii sedm procent. Ženy častěji léky na bolesti kloubů, krku a zad, migrénu, alergii, depresi a spaní. Léky na bolest hlavy a deprese berou hlavně ženy ve věku 35 až 44 let a nad 75 let.

Mezi muži oproti předchozímu šetření v roce 2002 stoupl počet těch, kteří berou lék na vysoký tlak. Klesl podíl mužů i žen, kteří berou léky na nemoci srdce a cév, žaludeční potíže a migrénu.

K volně prodejným lékům se v posledních dvou týdnech uchýlilo 40 procent mužů a 52 procent žen. Velký rozdíl mezi muži a ženami je ve skupině 35 až 54 let, způsobují ho vitaminy, které bere 45 procent žen, ale jen 25 procent mužů ve věku 35 až 44 let. Vyšší je u žen spotřeba léků na bolest hlavy. Ve věku 45 až 54 let užívají z volně prodejných léků téměř všechny dvakrát častěji než muži.

Z konkrétních značek pak nejčastěji berou Češi a Češky Paralen, Ibalgin, Ibuprofen na bolest, potravinové doplňky jako lecitin, pupalku a ginko.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.