dárkyně krve

Transplantace kostní dřeně už 20 let v ČR zachraňuje také děti

Transplantace kostní dřeně je už běžná metoda, která dává šanci na uzdravení při léčbě hematologických onemocnění jako jsou těžké typy leukemie, lymfomy, některé druhy anémií, a také v případě imunitních a metabolických poruch. V Česku, kde takto ročně onemocní stovky lidí, byla taková operace u dospělého provedena v roce 1986. Před 20 lety, 28. listopadu 1989, pak lékaři poprvé transplantovali kostní dřeň také dítěti.

Transplantační program u dětí zahájili v roce 1989 lékaři v pražské Fakultní nemocnici v Motole (FNM). U jeho zrodu stál profesor Jan Starý, nynější přednosta motolské kliniky dětské hematologie a onkologie. Hned v začátcích se snažil o vybudování sítě spolupracovníků z dětských pracovišť v rámci celé republiky, kteří by podchytili pacienty indikované k transplantaci a měli vhodného sourozence k darování. Transplantace od nepříbuzenského dárce byla v té době ještě považována za experimentální metodu. V Motole s nimi začali o osm let později a jejich počet trvale narůstá.

Od pionýrských dob, kdy začínali s jedním lůžkem, mají dnes v Motole lékaři a především dětští pacienti k dispozici nejmoderněji vybavenou transplantační jednotku s deseti plně filtro-ventilovanými pokoji, kterou otevřeli v březnu 2003. Náročný léčebný zákrok tu ročně podstoupí na 50 dětí z celé republiky. Za 20 let tu transplantovali kostní dřeň už více než 500 dětem. Vlastním štěpem bylo transplantováno více než 100 dětí, téměř 170 dětí štěpem od rodinného dárce a více než 200 dětí štěpem dobrovolného dárce z registrů. Pomáhá i pupečníková krev, s jejím použitím bylo transplantováno přes 25 dětí.

Transplantací je více než pacientů, protože některé děti musejí být transplantovány opakovaně. V současnosti se vyléčí na 70 až 80 procent nemocných (v počátcích se pohybovala úspěšnost zákroku kolem 45 procent), k čemuž přispívá pokrok medicíny. Nyní lze téměř pro každého pacienta najít brzy vhodného dárce. Zhruba pětina nepříbuzenských dárců se najde v českých registrech a pětina jich pochází z amerického kontinentu. Český národní registr dárců dřeně v Plzni pracuje od roku 1992, Český registr dárců krvetvorných buněk v Praze vznikl o rok dříve, Banka pupečníkové krve funguje od roku 1996. V ČR je tak na 60.000 dárců ochotných pomoci. Ve světě je v asi 60 propojených registrech evidováno 13 milionů dárců.

Druhým centrem, kde se transplantace kostní dřeně a kmenových buněk krvetvorby u dětí provádějí, je od roku 1998 klinika dětské onkologie v Brně. Před třemi lety tu otevřeli moderní novou transplantační jednotku se šesti, navzájem izolovanými lůžky intenzivní a resuscitační péče. Ročně tu transplantují kostní dřeň deseti až 15 dětem. Specializují se tu na autologní transplantace, u kterých se pacientovi vrací jeho vlastní dřeň. Celkem tu už udělali na 300 takových zákroků. Transplantace příbuzenské či od cizích dárců jsou v začátcích a počítají se spíše v jednotkách.

Historie transplantací kostní dřeně v Česku, respektive v Československu sahá do 60. let, kdy se o ni pokusili lékaři v Ústřední vojenské nemocnici a také v Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT). Zlom nastal s objevením HLA systému (vyšetření na tkáňové nebo také transplantační znaky). První transplantaci kostní dřeně s využitím kompatibility v HLA systému provedli v roce 1976 v Hradci Králové. Pražský ÚHKT se do dějin této léčby zapsal v roce 1986 první alogenní transplantací (od cizího dárce) a také první transplantací kostní dřeně od nepříbuzného dárce v Československu v roce 1991. V současné době se transplantace krvetvorné tkáně vedle Prahy, Brna a Plzně provádějí také v Hradci Králové a v Olomouci.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.