V Evropě denně zemře násilnou smrtí 40 mladých lidí

V Evropě denně zemře na následky násilí 40 mladých lidí ve věku deset až 29 let. Za rok jich tak je více než 15.000. Čtyřicet procent těchto obětí, tedy zhruba 6000, podlehne ranám způsobeným nožem nebo jinými bodnými zbraněmi. Oznámila to Světová zdravotnická organizace (WHO).
Násilí mezi lidmi je v Evropě třetí nejčastější příčinou úmrtí mladých osob ve věkové kategorii od deseti do 29 let. „Ale to je jen špička ledovce, protože ke každému smrtelnému případu je třeba připočíst odhadem dalších 20 hospitalizací,“ upozornila WHO.

Zvlášť velký je podíl úmrtí, kde ve hře byly ostré předměty. „Nošení nožů je v mnoha zemích obvyklé, což zvyšuje pravděpodobnost těžkého nebo smrtelného zranění,“ upozornila WHO. Z příslušné zprávy o prevenci násilí mezi mladistvými, která zahrnuje zprůměrovaná data z období 2004 až 2006, vyplývá, že dalšími příčinami násilných smrtí je zastřelení a zardoušení.

„Můžeme mnoho získat tím, že správně využijeme zkušeností s prevencí násilí v nejúspěšnějších zemích. Kdyby všechny země dospěly na nejnižší úroveň v regionu, zachránilo by to ročně 13.000 mladých lidí. Devíti z deseti těchto případů úmrtí by se tudíž dalo zabránit,“ řekla koordinátorka WHO pro Evropu Zsuzsanna Jakabová.

Rozšířenost násilí se liší podle pohlaví a životní úrovně. Devět z deseti zabití se odehrává v zemích s nízkým až průměrným národním důchodem. Muži jsou ohroženi více než ženy, neboť 80 procent obětí je mužského pohlaví. 

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.