Ve volném čase se neumí oprostit od práce 28 pct manažerů

Za největší zdroj stresu na pracovišti považuje 28 procent manažerů v ČR skutečnost, že neumí „vypnout“ ani ve volném čase. Ve schopnosti neřešit pracovní záležitosti ve svém volnu čeští manažeři výrazně zaostávají za dalšími zeměmi. Vyplývá to z výzkumu pro personální společnost Robert Half International, kterého se zúčastnilo víc než 2500 manažerů a manažerek z 11 zemí světa.

Neschopnost oprostit se od pracovních záležitostí je pro respondenty spolu s vysokým pracovním vytížením nejčastější příčinou stresu na pracovišti. „Ze všech jedenácti zemí, ve kterých se průzkum uskutečnil, je u nás neschopnost manažerů relaxovat jasně nejfrekventovanější a v porovnání s ostatními dokonce dvojnásobně častější,“ popsal výsledky výzkumu ředitel Robert Half International pro ČR Aleš Křížek.

Například v Rakousku má tento problém devět procent respondentů, v Lucembursku pět procent a v Dubaji sedm procent. Nijak výrazně se ale neliší situace v Česku od ostatních států v otázce pracovní zátěže, kterou za hlavní zdroj pracovního stresu označilo 52 procent respondentů. Průměr ve všech sledovaných zemích činí 50 procent.

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem v případě stejných mzdových podmínek a hmotných benefitů je nejpodstatnějším kritériem při volbě zaměstnání pro více jak jednu třetinu oslovených manažerů. Výsledky výzkumu ukázaly, že 37 procent manažerů se v případě pracovních nabídek se srovnatelnou mzdou rozhoduje na základě možnosti co nejlépe skloubit pracovní povinnosti se soukromým životem. „Tento trend se dlouhodobě objevuje i v Česku, kde to potvrdilo 41 procent respondentů,“ dodal Křížek.

Výrazný rozdíl mezi Českou republikou a ostatními sledovanými zeměmi se projevil v zájmu o komunikaci se zaměstnavatelem na téma rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Zatímco pouze 41 procent oslovených manažerů v ČR uvedlo, že probírat tuto otázku se svým nadřízeným by jim nevadilo, v ostatních sledovaných zemích tak odpovědělo 76 procent respondentů.

K nástrojům slaďování pracovního a osobního života se mimo jiné řadí využívání například zkráceného pracovního úvazku, pružné pracovní doby, nebo možnost práce z domova. Skloubení práce a rodinného života slouží také nabídka firemních školek zaměstnancům firmy, případně takzvané sick-days, tedy placené volno v případě nemoci.

Mezinárodní průzkum se uskutečnil v prvním čtvrtletí mezi manažery v oblasti lidských zdrojů a financí v 11 zemích světa. Pro společnost Robert Half International jej zpracovala nezávislá agentura Heliview Research. Na otázky týkající se pracovního trhu odpovídalo z celkem 2525 manažerů více než 200 v ČR. Další země zastoupené v průzkumu jsou Rakousko, Belgie, Brazílie, Dubaj, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Švýcarsko a Nizozemsko.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.