Vyšetření žil

Otázka

Prosím o laické vysvětlení Dopplera žil DKK. Ve VP je bilat. mírně omezena reakce na distální komprese. V PDK v distální části VFS jsou obsaženy reziduální echostíny obtékané při distálních kompresích. Reziduální echostíny též ve střední části VTP bilat., žíly zde parciálně komprimovatelné, echostíny jsou masivně otékány při dist. kompresích. RES: Subakutní parciální trombotická okluze distální části VFS a střední části obou VTP. Děkuji. Zdena 54 let.

Odpověď


Abych se přiznala, některým zkratkám také nerozumím, ale výsledkem vyšetření je, že jste nedávno prodělala oboustrannou žilní trombózu. Zbytky krevních sraženin jsou stále přítomny v žilách a částečně je ucpávají. Krev však z dolních končetin odtéká – obtéká tromby (krevní sraženiny v žilách). Lékař by Vám měl doporučit protisrážlivé léky.