Pneumonie

Výskyt pneumokokových infekcí roste

Loni bylo v České republice zachyceno celkem 424 případů invazivních pneumokokových onemocnění, 69 osob na toto závažné onemocnění zemřelo. Jedná se o nejvyšší počet případů od roku 2011. Ve srovnání s předchozími lety narůstá výskyt invazivních pneumokokových infekcí opět u nejmenších, ale i u osob starších 65 let. Právě mezi seniory bylo za rok 2013 evidováno 180 případů, z čehož 40 skončilo tragicky úmrtím pacienta. Očkování je přitom již běžně dostupné pro obě věkové skupiny. U starších osob jsou rizika spojená s pneumokokovými nákazami podceňována dlouhodobě, u nejmenších dětí se však se jedná o nový znepokojivý trend.

Děti do pěti let věku patří mezi nejrizikovější skupiny. Vloni bylo v této věkové kategorii zaznamenáno alarmujících 28 případů, což ve srovnání s minulým rokem představuje téměř dvojnásobný počet. Nárůst nemocnosti u dětí lze vysvětlit klesající proočkovaností, která například v hlavním městě klesla již pod hranici padesáti procent. Plošně hrazené dobrovolné očkování kojenců proti pneumokokovým infekcím bylo přitom v ČR zavedeno před více než čtyřmi lety.

„Dostupné údaje o proočkovanosti proti pneumokokovým infekcím v Praze přinášely ještě nedávno skvělé výsledky. Jak rostl počet očkovaných dětí, tak klesal výskyt této nebezpečné bakterie v dané věkové skupině. Dnes je však situace jiná. Stoupá počet rodičů, kteří očkování odmítají. A nárůst případů ve věkové skupině do pěti let je toho odrazem,“ uvedla MUDr. Zdeňka Jágrová z KHS Praha.

Podle dat Státního zdravotního ústavu je ve společnosti zaznamenán i nárůst nebezpečného sérotypu 19A, který způsobuje jak těžké zápaly plic, tak i pneumokokové meningitidy. Za rok 2013 jím bylo nakaženo celkem 27 osob, z toho čtyřikrát se jednalo o děti do jedenácti měsíců věku. V předchozím roce přitom bylo nákaz způsobených tímto serotypem evidováno jen jedenáct a u nejmenších dětí nebyl hlášen ani jeden případ. Tento serotyp je přitom také preventabilní vakcinací.

Jak útočí pneumokok?

Pneumokoky osídlují nosohltan většiny zdravých dětí. Při oslabení organismu dojde k jejich šíření na další sliznice respiračního traktu a vznikají onemocnění, jako jsou záněty středouší, vedlejších dutin nosních, těžké zápaly plic nebo pneumokokové meningitidy.

„Nemocné děti jsou často zdrojem onemocnění pro své prarodiče, u kterých onemocnění může mít velmi těžký průběh. Zvláště nebezpečný je zánět mozkových blan, který má na svědomí 20 – 30 % smrtnost u starších pacientů.“
uvádí MUDr. Lenka Petroušová z FN Ostrava.

Zánět mozkových plen se projevuje horečkami, ztuhnutím šíje, výraznými bolestmi hlavy, zvracením, někdy dojde k poruše vědomí, křečím. „Navzdory moderním možnostem léčby může dojít ke smrti nebo má nemocný doživotní následky. K nejčastějším komplikacím patří postižení neurologické, mentální retardace, epilepsie. Až 30 % pacientů má po prodělané pneumokokové meningitidě poruchu sluchu,“ dodává MUDr. Petroušová.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.