Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko demence až o 60 %

Mozek a vysoký krevní tlak toho mají společného více než se zdá. Hypertenze neboli vysoký krevní tlak, je stav, který může mít vážné dopady na lidské zdraví. Lékařské výzkumy ukazují, že hypertenze v mládí může mít dlouhodobé následky, které se pak projeví v pozdějším věku. Jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů je vznik demence, což je stav, spojený s postupným úbytkem kognitivních funkcí a poklesem fungování paměti.

Lidé, které trápí hypertenze mají nejen vyšší riziko cévních mozkových příhod, ale i poklesu kognitivních funkcí a demence. Poškození mozku způsobené vysokým krevním tlakem se pak postupně rozvíjí, dokonce i u mladých lidí. Účinek vysokého tlaku krve na cévy se sčítá v průběhu času, a proto má hypertenze u mladších lidí větší riziko vzniku demence již ve středním věku.

Pokud není hypertenze v mládí řádně kontrolována a trvá dlouhodobě, může to mít negativní dopad nejen na naše srdce ale i mozek, ledviny a cévy. Skoro polovina mladých pacientů s hypertenzí má ve věku 50 let poškozen jeden z těchto orgánů. Ale pokud se včas hypertenze léčí, lze negativní vývoj směrem k demenci příznivě ovlivnit. Důležité je zvolit správnou léčbu antihypertenzivními léky a jejich vhodnou kombinaci.

U mladších jedinců s hypertenzí klademe důraz na změnu životního stylu, snažíme se zabránit tloustnutí, pacient by měl mít dostatek pohybu, zdravou výživu, neměl by kouřit, a naopak by měl mít pravidelné kontroly hodnot krevního tlaku. Pokud tato režimová opatření nestačí, dochází k nasazení antihypertenzní léčby.

Počet pacientů s demencí se může více než dvojnásobit

Nejen v ČR dochází vlivem stárnutí k nárůstu četných kognitivních poruch (problémy s pamětí, myšlením apod). Odhaduje se, že do roku 2050 se počet pacientů s demencí u nás více než zdvojnásobí ze stávajících 180 000 na 400 000 případů. „A k rozvoji demence přispívá i hypertenze, a to cestou zvýšení tuhosti tepen v mozku. Jak vyplývá z klinického výzkumu, přítomnost hypertenze ve středním věku zvyšuje riziko vzniku demence o 61 %.

„Neléčená mírná až střední hypertenze ve věku 50–60 let zvyšuje riziko lézí bílé hmoty (abnormality na mozku) spojených s demencí. Již krevní tlak 120/80 mm Hg ve věku 19–40 let je spojen s redukcí šedé hmoty mozkové. To vše naznačuje, že cestou, jak omezit rozsah nástupu demence, je včasná a důsledná léčba hypertenze již od mládí,“ říká prof. MUDr. Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě a dodává: „V současné době stojíme v ČR na prahu pandemie demence, kterou dosud nedokážeme léčit. Změny v mozku související s demencí navozenou hypertenzí jsou nevratné. Jejich rozvoj začíná se vznikem hypertenze již od mládí a kumuluje se v čase. Pro mozek je věk vzniku hypertenze zásadní: hypertenze, která se rozvine již v mládí, je spojena s horší prognózou než hypertenze se začátkem v pozdním věku.“

Včasné zachycení a zahájení antihypertenzní léčby v mládí a důsledná dlouhodobá kontrola hypertenze může rozvoj poklesu kognitivních funkcí a demence zvrátit. S léčbou je třeba začít již u mladých nízkorizikových pacientů.

Demence je multifaktoriální onemocnění a vysoký krevní tlak je pouze jedním z mnoha faktorů, které mohou přispět k jejímu vývoji. Existuje mnoho dalších rizikových faktorů, jako je genetika, obezita, diabetická onemocnění, kouření, fyzická nečinnost a vysoké hladiny cholesterolu, které mohou také hrát roli v rozvoji demence.

Mozek jako cílový orgán hypertenze

Mezi cílové orgány hypertenze patří cévy, srdce, ledviny, mozek a oči. Ve studii se 142 pacienty s hypertenzí ve věku nad 65 let bylo zjištěno poškození srdce u 21 %, poškození ledvin u 26 % a poškození mozku u 44 % zúčastněných. Poškození mozku je diagnostikováno pomocí magnetické rezonance, kde je vidět zmnožení bílé hmoty, drobné infarkty a drobná krvácení. Bez magnetické rezonance pacienti o těchto změnách nemusí vůbec vědět. Pro dosažení rychlé a účinné kontroly hypertenze je obvykle potřeba změna životního stylu a farmakologická léčba, především kombinační.

Negativní vliv vysokého krevního tlaku na cílové orgány se časem zvyšuje. Pokud jsou tedy cévy vystaveny vysokému krevnímu tlaku dlouhodobě, je riziko poškození cílových orgánů výraznější. Z tohoto pohledu je riziková zejména hypertenze u osob mladšího a středního věku s předpokládanou větší zbývající délkou života, a tedy i dlouhodobější expozicí cévní stěny vysokému krevnímu tlaku. Hypertenzi v mládí proto nelze považovat za neškodné onemocnění a její léčbu odkládat.

O prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění se dozvíte více na stránkách projektu srdcevhlave.cz. Projekt se snaží zlepšit informovanost ohledně rizik spojených s vysokým krevním tlakem a vysokým cholesterolem či nedodržováním předepsaného léčebného schématu.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.