Vzdělávací projekt o významu a přínosech očkování dětí

Zdravotní pojišťovna Revírní bratrská pokladna zahájila vzdělávací projekt „Nemoc nemá moc“, který se zaměřuje na osvětu v oblasti očkování dětí a mladistvých ve věku od narození do 18 let. Cílem tohoto preventivně výchovného programu je seznámit rodiče i děti s významem a přínosem očkování. Zároveň chce děti hravou a zábavnou formou motivovat, aby se nebály návštěvy lékaře a budovat jejich pozitivní postoj ke svému zdraví. Stěžejní částí projektu bude série přednášek, která proběhne v mateřských a základních školách v Moravskoslezském kraji.

Projekt „Nemoc nemá moc“ zaštiťuje po odborné stránce garantka MUDr. Silvana Jakubalová, lékařka z očkovacího centra Avenier, jehož školené sestry také povedou přednášky na školách.

„Jsem ráda, že mohu spolupracovat na projektu, jehož cílem je vzdělávat veřejnost v oblasti očkování a rozptýlit tak neopodstatněné obavy plynoucí z nedostatečné či nepřesné informovanosti. Očkování patří k nejvýznamnějším objevům v historii medicíny. Právě díky očkování se podařilo některé nemoci zcela vymýtit a u dalších výrazně omezit jejich výskyt. Jedná se přitom o nemoci, které jsou velmi závažné a mohou způsobit i smrt.

Očkování se není třeba bát. Podání očkovací látky aktivuje imunitní systém lidského organismu. Jde o proces, který je naprosto přirozený a tělu vlastní. Každá vakcína vlastně příznivě stimuluje imunitní systém člověka. Očkování je přitom jen minimálně bolestivé a u většiny osob nezpůsobuje žádné nežádoucí reakce. Závaznější nežádoucí reakce jsou tak vzácné, že velká část očkujících lékařů v průběhu své praxe žádný takový případ nezažije. Člověk je vystaven mnohonásobně vyššímu riziku poškození zdraví při tak samozřejmých aktivitách, jako je například jízda autem.

Mnohé vakcíny přitom mají nezaslouženě negativní pověst. Ta vzniká předáváním z generace na generaci, a to i přes zřejmý pokrok v medicíně. Právě kvůli těmto nepravdivým informacím někteří rodiče nenechávají své děti očkovat a vystavují je zbytečnému riziku. Co může pomoci situaci zlepšit? Pravdivé informování veřejnosti,“ říká MUDr. Silvana Jakubalová.

Celý vzdělávací program je pojat tak, aby nenásilnou a zábavnou formou zprostředkoval dětem i jejich rodičům důležité informace o pravidelném očkování i očkování na žádost, které se mimo jiné provádí i před cestou do zahraničí.

„Děti se na zábavných přednáškách dozvědí nejen vše důležité o nemocech a očkování, ale ukážeme jim také, že se nemusejí bát návštěvy lékaře. Domů pak získají omalovánky a brožurky s pohádkovým příběhem. Všechny materiály budou k dispozici i na webových stránkách projektu, kde se děti také mohou přihlásit do soutěže o zajímavé ceny,“ dodává Lubomír Káňa, ředitel Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.