Závislost na nosních kapkách?

Podle aktuálního průzkumu nedodržují dvě třetiny lidí pokyny pro dávkování nosních kapek uvedené v příbalovém letáku. Z výsledků průzkumu, jehož záměrem bylo zjistit, jaké je povědomí lidí o bezpečném používání nosních kapek a riziku vzniku závislosti na nosních kapkách, vyplynulo, že lidé jsou si rizik spojených s nadužíváním nosních kapek dobře vědomi. Alarmující však je, že 68 % lidí nedodržuje přesně pokyny a dávkování uvedené v příbalovém letáku.

Více než 81 % z nich ví přesně, jak dlouho mohou nosní kapky používat. 67 % respondentů je dobře obeznámeno s rizikem vzniku závislosti na nosních kapkách. Avšak více než dvě třetiny lidí nedodržuje přesně pokyny a dávkování uvedené v příbalovém letáku. Třetina dotázaných plánuje jejich používání na základě zjištěných informací omezit. Zároveň 72 % lidí uvažuje, že spolu s kapkami začne používat i přípravky pro zvlhčení nosní sliznice.

„Nosní gel Tantum Protect je určen hlavně pro ošetřování nosní sliznice při akutních i chronických zánětech k hydrataci nosní sliznice. Lze ho použít i v doléčování po operační endonazální endoskopické terapii u dětských pacientů,“ upřesnil profesor Ivo Šlapák z Kliniky dětské otorhinolaryngologie, LF MU a FN Brno.

Průzkum, který probíhal v období od 27. března do 10. dubna 2013, se zaměřil na to, jak lidé léčí ucpaný nos a zda jsou si vědomi rizik, které vznikají při nedodržení pokynů dávkování. Důraz byl kladen také na otázku zvlhčení nosní sliznice z důvodů její správné regenerace. Anonymní dotazníkové šetření mezi sto padesáti šesti respondenty potvrdilo, že většina dotázaných (84 %) při ucpaném nosu spoléhá na nosní kapky, přičemž jen každý druhý (45 %) si přečte příbalový leták, než začne nosní kapky používat. Tristní ovšem je, že jen každý třetí (32 %) se řídí pokyny dávkování z příbalového letáku!

Nicméně informovanost mezi veřejností o omezené době použití nosních kapek je vysoká (85 %). Většina respondentů (81 %) si je dobře vědoma, že kapky může používat maximálně sedm dní. Každý třetí dotázaný však neví o možnosti vzniku závislosti na nosních kapkách. O jejich negativních vlastnostech má povědomí 71 % z nich. Každý třetí (33 %) zná někoho, kdo závislost na nosních kapkách získal. Každý třetí (30 %) hodlá na základě získaných informací jejich používání omezit.

Z výše vyjmenovaných důvodů považuje polovina dotázaných (52 %) zvlhčení sliznice za důležité, přestože z dotazníku vyplynulo, že prostředky pro zvlhčení používá jen 31 % z nich.

Tradiční nosní kapky zmírňují otok sliznice a potlačují produkci hlenu za pomocí speciálních látek (tzv. dekongestantů) způsobujících stažení drobných cév v nosní sliznici. Problematický je fakt, že stejná látka je bohužel zodpovědná také za závislost na nosních kapkách. Nadměrné používání nosních kapek, ale i léků na alergii určených do nosu, nosní sliznici vysušuje a snižuje tak její obranyschopnost. Pro správnou regeneraci sliznice je proto doporučeno používat přípravky pro zvlhčení nosní sliznice jako je Tantum Protect nosní gel či sprej. Neobsahují dekongestanty, proto je lze bez obav používat dlouhodobě. Jsou určeny pro děti již od narození a pro dospělé.

Výhodou přípravku Tantum Protect je, že obsahuje účinnou látku tělu vlastní – kyselinu hyaluronovou. Ta zvlhčuje, hojí a regeneruje poškozenou nosní sliznici. „Kyselina hyaluronová vytváří na nosní sliznici ochranný film, který zabraňuje vstupu další možné infekce,“ doplnil profesor Ivo Šlapák.

 

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.