AUDIO: Dospívání je spojeno s riziky

MUDr. Pavel Kabíček vysvětluje, proč mladé lidi postihuje syndrom rizikového chování.

Dospívání je podle celosvětových definic přechodné období mezi dětstvím a dospělostí. Jde především o zrání v oblasti tělesné a pohlavní a o hledání identity vlastní osobnosti.

Experimentování s riziky je tomuto období vlastní. Většinou je přechodné a nepřekračuje míru, která z něho činí chování problémové. V posledních desetiletích ale stále větší část mládeže přijímá rizikový způsob života. Ten ji ohrožuje nejenom v období dospívání, ale může mít následky i v dalším životě. Jenže mladý člověk v první řadě potřebuje zvýšit své sebevědomí, sebedůvěru a hledá zapojení do skupiny vrstevníků.

Kouření, alkohol a drogy

Užívání návykových látek se posunuje ve světě i u nás do nižšího věku a do dívčí populace. Nedávný průzkum prozradil, že denně kouří 25 % 16letých pražských středoškoláků a 8 % z nich jsou silní kuřáci nad 11 cigaret denně. Nadměrné dávky alkoholu konzumovalo (více než 3x v posledním měsíci) 20 % studentů a destiláty pilo opakovaně přes 12 % šestnáctiletých. V celé republice pak 46 % 16letých středoškoláků mělo v roce 2007 zkušenost s marihuanou!

Negativní jevy se promítají do oblasti psychosociální

Jsou to hlavně poruchy chování, agresivita až delikvence a kriminalita. Výjimkou není sebepoškozování a sebevražedné chování. Úrazy dospívajících jsou nejčastěji dopravní, při riskantní jízdě, pod vlivem alkoholu nebo drog, ale i ve sportu a ve škole – v souvislosti s násilím. V posledních letech v České republice narůstá brutalita a agrese.

Sexuální život začíná velmi časně

Vede k tomu kombinace řady faktorů. To má, bohužel, závažné důsledky pro psychologické, fyzické i sociální zdraví. S předčasným pohlavním životem se ve větší míře pojí střídání partnerů. To se projevuje ve vyšším výskytu pohlavně přenosných infekcí a nechtěných těhotenství. Učňovská mládež ve věku 16-18 let přiznala pohlavní styky s více partnery, a to 38 % dívek a 64 % chlapců.

Řešení rizikového chování dospívajících není snadné

Mladí lidé se jen těžko zřeknou už rozvinutých vzorců rizikového chování. Zásadní důležitost proto má účinná prevence. Je založena hlavně na pozitivním citovém, hodnotovém a sociálním formování dítěte v rodině. Rodinné zázemí musí podporovat u dospívajícího tvorbu vlastní identity, potřebu společenského uplatnění a společenské hodnoty především mezi vrstevníky. Hledáním si mladý člověk musí projít sám. Ve prospěch mu je nenápadná a neautoritativní podpora a spolehlivé lidské vztahy.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.