AUDIO: Komu pomáhá Krtek

Prof. Jaroslav Štěrba objasňuje, že děti po prodělané onkologické nemoci nemají snadný návrat zpět do života a vyzdvihuje důležitost resocializačních programů.

Krtek je nadační fond dětské onkologie a svou činností se zaměřuje na podporu komplexní péče o onkologicky nemocné děti, které absolvují léčbu na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno ve prospěch onkologicky nemocných kojenců, dětí a dospívající mládeže.

Léčba dětských nádorových onemocnění je vysoce náročná a specifická

Moderní léčba dětí a mladých dospělých s onkologickým onemocněním vede k vyléčení zhruba 75 – 80 % pacientů. Znamená to, že přibližně sedm až osm dětí z deseti dokáže medicína vracet zpět do normálního života. Ročně Klinika dětské onkologie FN Brno přijme 120 – 130 dětí, převážně z oblasti Moravy a Slezska, s nově prokázaným zhoubným nádorovým onemocněním, přibližně 20 dětí s recidivou nádorového onemocnění a dalších asi 30 dětí s nezhoubným nádorem nebo těch, u nichž se podezření na nádorové onemocnění neprokáže.

Peníze ze zdravotního pojištění na komplexní péči nestačí

Tato situace je stejná všude ve světě. Navzdory veškerému úsilí pracovníků KDO FN Brno a vedení FN Brno dostačují stávající finanční prostředky pouze na pokrytí základního vybavení, léků a krevních derivátů. Další potřebné vybavení a péči, která souvisí s následky léčby, je proto třeba hradit z darů a sponzorských příspěvků.

Nadační fond je nutností

Přispívá na nákup přístrojů ulehčujících dětem složitou diagnostiku a léčbu. Například samoobslužné dávkovače léků, včetně léků proti bolesti, speciální lůžka a další vybavení.

NF podporuje vzdělávání lékařů a středního zdravotnického personálu KDO a odborného personálu spolupracujících s klinikou dětské onkologie FN Brno.

NF organizuje a podporuje projekty vedoucí ke zvýšení kvality života dětských onkologických pacientů a resocializační programy pro vyléčené. Prof. Jaroslav Štěrba, přednosta KDO FN Brno a předseda NF Krtek vyzdvihuje skutečnost, že „jen“ uzdravení z těžké nemoci nestačí, protože není snadné se včlenit zpět do „normálního“ života.

Animovaný seriál “Byl jednou jeden život“ přinesl Krtkovi finanční dar

Vydavatelská firma BH promo věnovala 1 korunu z každého prodaného DVD brněnskému Nadačnímu fondu. Seriál Alberta Barillé o stavbě a funkci jednotlivých orgánů lidského těla tak nejen poučil, ale ještě pomohl onkologicky nemocným dětem. Na symbolickém šeku, který Nadační fond Krtek získal, se zaskvěla částka 1.714.660,- Kč.

Podrobnosti o činnosti NF najdete na www.krtek-nf.cz

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.